Zaloguj się

planowanie przebiegu procesu

process planning

Opracowanie technologii wykonania.