Zaloguj się

operacja produkcyjna

production operation

Najmniejsza cząstka procesu produkcji wyróżniana ze względu na planowanie i kontrolę jego przebiegu.