Zaloguj się

planowanie szczegółowe

detail planning

Planowanie na niskim poziomie ogólności, w ramach którego ustala się szczegółowo, gdzie i kiedy każda z czynności może i/lub musi zostać wykonana.
Zobacz też: