Zaloguj się

okres planowania

planning period

Okres, którego dotyczą umieszczone w planie wielkości szczegółowe (dekada, miesiąc, kwartał).
Strony internetowe