Zaloguj się

planowanie zapotrzebowania dystrybucji

Distribution Requirements Planning

Adaptacja metody planowania zapotrzebowania materiałowegodo potrzeb sterowania zapasami w wielopoziomowych sieciach dystrybucji. Punktem wyjścia jest opracowanie prognozy rozłożonego w czasie zapotrzebowania dla najniższego poziomu sieci. Za pomocą algorytmu wyliczenia zapotrzebowania określane są wielkości zapasów
i terminy dostaw dla magazynów pośrednich szczebli. Wyliczenie dla najwyższego szczebla - magazynu fabrycznego - stanowić może informację wejściową do opracowania głównego harmonogramu produkcji. Zob. deterministyczne wyliczanie zapotrzebowania, planowanie zapotrzebowania materiałowego, rozkład zapotrzebowania w czasie.