Zaloguj się

planowanie zasobów wytwórczych

Manufacturing Resource Planning

System zintegrowanego planowania w przedsiębiorstwieoparty na koncepcji dostosowywania wielkości zasobów w przedsiębiorstwie do zmieniającego się popytu. Wspomagany informatycznie, obejmuje szereg poziomów (modułów), takich jak: planowanie działalności, planowanie główne, główny harmonogram produkcji, wstępne planowanie zapotrzebowania potencjału, planowanie zapotrzebowania materiałowego, planowanie zapotrzebowania potencjału oraz bieżące sterowanie produkcją. Poprzez wykorzystanie symulacji system MRP II pozwala na szeroką analizę potencjalnych sytuacji i planowanie wariantowe. Planowanie w ujęciu rzeczowym zintegrowane jest z planowaniem w mierniku wartościowym, co pozwala na opracowywanie planów
w jednostkach pieniężnych. System MRP II jest rozwinięciem systemu MRP I. Zob. planowanie zapotrzebowania materiałowego.