Zaloguj się

pokrycie zapasem

stock position

Określona dla konkretnego wyrobu finalnego relacja między prognozowanym popytem, wielkością zapasu i sumą zamówień na dany wyrób w określonym okresie.