Zaloguj się

pole odkładcze

accumulation bin

Zob. pole zbiorcze.
Zobacz też: