Zaloguj się

pole zbiorcze

accumulation bin

Miejsce gromadzenia wszystkich części potrzebnych do montażu przed wysłaniem dyspozycji rozpoczęcia montażu. Inne nazwy: pole odkładcze, pole przedmontażowe (assembly bin).