Zaloguj się

popyt niezależny

independent demand

Zob. zapotrzebowanie niezależne.