Zaloguj się

popyt zależny

dependent demand

Zob. zapotrzebowanie zależne.