Zaloguj się

półfabrykat

semi-finished product

Materiał co najmniej raz przetworzony, przeznaczony do dalszego przerobu.