Zaloguj się

wyrób

product

Surowiec, półfabrykat, wyrób finalny oraz zespół lub część tego wyrobu, jeżeli występują one w obrocie towarowym.