Zaloguj się

prefiks firmy GS1

GS1 Company Prefix

Numer składający się od 6 do 12 cyfr, nadawany konkretnejfirmie lub instytucji przez organizację krajową GS1, umożliwiający tej firmie tworzenie każdego z identyfikatorów GS1: GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, GDTI lub każdego innego elementu danych GS1, np. numeru wysyłki, pochodzącego od prefiksu firmy GS1. Prefiks ten składa się z prefiksu GS1 oraz numeru firmy GS1 (jednostki kodującej), nadanego przez GS1 lub organizację krajową GS1, dla zapewnienia globalnej unikalności.