Zaloguj się

IFS wdraża systemy w Śnieżce SA

Firma IFS wdrożyła system IFS Applications w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA. Wdrożenie objęło moduły IFS Finanse, IFS Produkcja, IFS Dystrybucja oraz IFS Sprzedaż i Marketing (CRM). Rozwiązanie współpracuje z 26 terminalami do odczytu kodów kreskowych, które komunikują się z systemem drogą radiową. Z IFS Applications korzysta obecnie 320 użytkowników. Celem wdrożenia systemu było przede wszystkim skrócenie czasu i poprawa jakości obsługi klienta. Ważny aspekt stanowiło również usprawnienie pracy działu finansowo - księgowego.

- Na decyzję o zakupie i wdrożeniu nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie wpłynęło wiele czynników. Dynamiczny rozwój firmy spowodował, że stosowane do tej pory rozwiązania informatyczne okazały się niewystarczające. Niezintegrowane systemy, które funkcjonowały w firmie wymagały od pracowników wielokrotnego powtarzania tych samych czynności, a przy opracowywaniu zbiorczych raportów, żmudnego poszukiwania i usuwania błędów popełnianych podczas wielokrotnego wprowadzania danych. Sprawozdawczość stanowiła więc zajęcie mozolne i pracochłonne - mówi Witold Waśko, wiceprezes Zarządu Śnieżka SA.

W tej sytuacji Zarząd Śnieżki zdecydował o zakupie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP, który miał pomóc w uporządkowaniu problematycznych kwestii. Wybór został dokonany po szczegółowej analizie oferty rynkowej. IFS Applications jako jedyny spośród oferowanych systemów umożliwiał rozwiązanie problemów planowania wszystkich zasobów firmy, a jego elastyczność gwarantowała sprawne wsparcie działalności Śnieżki także w przyszłości.

Pierwszy etap wdrożenia polegał na zidentyfikowaniu obszarów firmy wymagających zmian, następnie rozpoczęto szkolenia Zespołu Projektowego ze strony Śnieżki, który potem przekazywał wiedzę związaną z obsługą systemu pozostałym jego użytkownikom. Wdrażanie modułów: finansowego, produkcyjnego i dystrybucyjnego prowadzone było jednocześnie i przebiegło zgodnie z przyjętym harmonogramem. W kolejnych latach wdrażano dalsze funkcjonalności: zaawansowane planowanie produkcji, nową organizację obsługi magazynu oraz system do wspomagania zarządzania relacjami z klientami.

Obecnie w firmie funkcjonują następujące moduły IFS Applications: IFS Finanse, IFS Produkcja, IFS Dystrybucja, IFS Sprzedaż i Marketing (CRM) oraz 26 terminali do odczytu kodów kreskowych, które komunikują się z IFS Applications drogą radiową. Wdrożenie systemu ERP wraz z terminalami kodów kreskowych stanowi kompletne rozwiązanie, które w pełni satysfakcjonuję Śnieżkę. Umożliwia ono bowiem zarówno efektywne planowanie produkcji jak i szybką obsługę magazynu, co pozwala na skrócenie czasu i poprawę jakości obsługi klienta. Z systemu korzysta jednocześnie 320 użytkowników.

Wykorzystanie systemu IFS Applications zwiększyło odpowiedzialność poszczególnych pracowników za wykonywaną pracę. Wprowadzenie nowych narzędzi informatycznych najłatwiej przebiegło w działach dotąd najmniej skomputeryzowanych, takich jak magazyn. Wdrożenie wprowadziło również szereg korzystnych zmian i usprawnień w obszarze finansowo-księgowym ze szczególnym wskazaniem na informacje zarządcze. IFS Applications pozwolił na uszczegółowienie informacji księgowej i zarządczej dotyczącej procesów produkcyjnych, w tym ewidencji i rozliczania kosztów produkcji wyrobów. Ponadto usprawniono procesy zarządzania majątkiem trwałym, zwiększono automatyzację  i przyspieszono proces zarządzania rozliczeniami.

- Największe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IFS to możliwość jednokrotnego wprowadzania danych do systemu, usprawnienie przyjmowania zamówień, trzykrotne skrócenie czasu ich realizacji, minimalizacja zapasów magazynowych oraz uzyskanie pełnej kontroli nad produktami. Tego poprzedni system nie był w stanie zapewnić - podkreślił Michał Suszka, kierownik działu Informatyki Śnieżka SA.


Ostatnio zmieniany w środa, 07 styczeń 2009 14:05
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe