Zaloguj się

Interaktywna nawigacja

  •  Łukasz Przybylski oprac.
  • Kategoria: E-gospodarka

Firma Planung Transport Verkehr (PTV) z niemieckiego Karlsruhe zaprezentowała ostatnio interaktywny system nawigacji pojazdów, sprzężony z inteligentnymi systemami transportowymi. Miejscem testów był Dortmund.

Nowy elektroniczny system, po zadaniu celu, do którego chcemy jechać, jest w stanie znaleźć i zaproponować alternatywne drogi dojazdu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tym sposobem skraca czas przejazdu na coraz bardziej zakorkowanych drogach.

Firma PTV wraz z Siemensem, władzami miasta Dortmund oraz Ertico (europejska grupa badawcza zajmująca się inteligentnymi systemami transportowymi) zaprezentowała działanie interaktywnego systemu, który stanowi element większej całości o nazwie Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems (CVIS). System opiera się na współdziałaniu pojazdu, infrastruktury technologicznej i centrów zarządzania ruchem. Istotą całego przedsięwzięcia jest wdrożenie procedury, odmiennej dla miast, regionów i krajów. Docelowo, jeżeli wszystkie pojazdy wyposażone w urządzenie do nawigacji będą mogły korzystać z interaktywnego systemu, cały ruch samochodowy będzie można wyprowadzić z obszarów najbardziej zatłoczonych w danym momencie. Na przykład w godzinach szczytu natężenia ruchu w centrach miast, strumień pojazdów nie zdążających na te tereny, będzie wyprowadzany z osiedli alternatywnymi drogami. Pojazdy będą mogły na bieżąco omijać odcinki remontowanych dróg lub okolice miejsc, w których odbywają się wydarzenia kumulujące ruch drogowy, na przykład imprezy sportowe, kulturalne, czy targi.

- Największą zaletą systemu jest to, że propozycje objeżdżania zatłoczonych, czy nieprzejezdnych miejsc pojawiają się natychmiastowo. Dotychczas tego typu systemy działały z opóźnieniem, o ile w ogóle zadziałały zanim trudności z przejazdem same nie znikły. Interaktywny system informuje kierowcę z wyprzedzeniem, co pozwala kierować strumieniami pojazdów w zależności od pojawiających się utrudnień nie tylko na obszarach zurbanizowanych, ale również na obrzeżach miast i poza nimi - mówi Michael Ortgiese, odpowiedzialny za projekt ze strony PTV.

Kluczem do skonstruowania takiego interaktywnego systemu jest odpowiedź na pytanie jak zarządzać i komunikować ze sobą jednocześnie systemy kontroli ruchu samochodowego i systemy transportu. Odpowiedzią jest stworzenie specjalnie zorganizowanych centrów zarządzania pracujących na pograniczu tych dwóch systemów. Kierowca za pomocą swojego urządzenia do nawigacji pyta, czy na zaplanowanej przez to urządzenie drodze pojawiło się określone utrudnienie. Jeżeli tak - centrum zarządzania odsyła do tego urządzenia alternatywną możliwość dojazdu.
Przepływ informacji jest uzależniony od pojawienia się sytuacji utrudniającej ruch. Są one wcześniej zdefiniowane w formie haseł, np. "zatłoczenie", "korek", "śliska droga", czy "prace drogowe", określających sytuacje, których kierowca chce uniknąć. Kierowca po określeniu celu przejazdu, wysyła do centrum zarządzania systemem tak zdefiniowane utrudnienie. Tam czekają na nie gotowe rozwiązania problemów, przygotowane wcześniej przez ekspertów zajmujących się ruchem drogowym. Zaplanowane rozwiązania są uruchamiane lub nie, w zależności od tego, czy na zaplanowanej przez nawigację trasie pojawiły się utrudniania zawarte w hasłach. Jeżeli tak - do urządzenia nawigacyjnego trafia sugestia ich ominięcia.

Projekt CVIS
Celem projektu badawczego CVIS jest wykorzystanie współpracujących systemów nadzoru ruchu drogowego i transportu do poprawienia płynności strumieni ruchu drogowego, zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. CVIS jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i został zaplanowany na lata 2007-2010. Ponad 60 międzynarodowych partnerów z różnych branż pracuje nad wdrożeniami mniejszych projektów w ramach CVIS. Technologia dla współpracujących systemów transportu i ruchu drogowego zarządzanych na obszarach miejskich została opracowana i przetestowana jako podprojekt COMO (Cooperative Monitoring) i CURB (Cooperative Urban Applications).

Ostatnio zmieniany w czwartek, 10 grudzień 2009 15:01
Zaloguj się by skomentować