Zaloguj się

Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2002

Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2002

Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

ISBN 83-87344-24-4

Objętość: 168 stron

Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2002

"Raport" jest efektem prowadzonego przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) ciągłego monitoringu rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce. W książce przedstawiono zmiany, jakie zaszły w gospodarce elektronicznej w latach 2001-2002. Dokonano analizy stanu nowego rynku zwanego elektronicznym i przedstawiono syntezę stanu zaawansowania usług publicznych, włącznie z infrastrukturą niezbędną do ich wykorzystania.

Publikacja w części pierwszej ujmuje treści związane z elektroniczną gospodarką w sposób ogólny, traktując je jako wprowadzenie Czytelnika do reguł działania na rynku elektronicznym. Natomiast część druga zawiera informacje raportujące stan gospodarki elektronicznej w Polsce w roku 2002, stanowiąc praktyczne kompendium wiedzy na ten temat. Raport zawiera wiele skrótów i pojęć charakterystycznych dla zjawisk elektronicznej gospodarki, ich szersze znaczenie wyjaśnione jest w załączonym słowniczku terminologicznym.

Książka jest adresowana przede wszystkim do uczestników życia gospodarczego. W opinii autorów, po "Raport" sięgnie także wielu innych odbiorców, którzy postrzegają siebie jako świadomych członków społeczeństwa informacyjnego.

Spis treści

OD AUTORÓW
I. NOWA GOSPODARKA - NOWE WYZWANIA
I.1. GLOBALIZACJA HANDLU PROCESEM NIEUNIKNIONYM
I.2. INTERNET - TO NIE NOWOŚĆ, TO RZECZYWISTOŚĆ
I.3. CZYM JEST WSPÓŁCZESNY INTERNET?
I.4. CZYM JEST NOWA EKONOMIA?
I.5. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
I.6. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
II. PROGRAMY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
III. NOWE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
III.1. RYNEK ELEKTRONICZNY
III.2. RELACJE NA RYNKU ELEKTRONICZNYM
III.3. ELEKTRONICZNE PLATFORMY TRANSAKCYJNE
III.4. ELEKTRONICZNE PLATFORMY LOGISTYCZNE
III.5. WITRYNY INTERNETOWE
III.6. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
III.7. ZALETY INTERNETU DLA NOWEJ GOSPODARKI
III.8. MITY DOTYCZĄCE E-GOSPODARKI
IV. ELEKTRONICZNA GOSPODARKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
IV.1. EDI NIE WYSTARCZA
IV.2. OUTSOURCING WYMIANY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
IV.3. LOGISTYKA W ELEKTRONICZNEJ GOSPODARCE
V. STANDARDY DLA ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI
V.1. GLOBALNE STANDARDY EAN"UCC
V.2. INNE RODZAJE STANDARDÓW
V.3. STANDARYZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
VI. FINANSE W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ
VI.1. BANKOWOŚĆ W INTERNECIE
VI.2. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
VI.3. PŁATNOŚCI KARTAMI KREDYTOWYMI VISA
VI.4. INTELIGENTNE KARTY PŁATNICZE VISA
VI.5. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO
VI.6. METODY UWIERZYTELNIANIA STOSOWANE W E-GOSPODARCE
VII. ŚRODOWISKO GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
VIII. JAK WYGLĄDA POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE?
VIII.1. PROFIL POLSKIEGO INTERNAUTY
VIII.2. WYKORZYSTANIE INTERNETU NA LINII BIZNES - URZĄD
VIII.3. EDUKACJA ELEKTRONICZNA SPOŁECZEŃSTWA
IX. JAK POLSKIE FIRMY SĄ PRZYGOTOWANE DO E-GOSPODARKI?
IX.1. WSKAŹNIKI GOTOWOŚCI
IX.2. WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI
IX.3. WSKAŹNIKI WPŁYWU
IX.4. BARIERY W DOSTĘPIE DO NOWYCH FORM PROWADZENIA BIZNESU
X. JAK ROZWIJAJĄ SIĘ NOWE FORMY PROWADZENIA E-BIZNESU?
XI. JAK WYKORZYSTYWANE SĄ STANDARDY W POLSKIEJ E-GOSPODARCE?
XII. JAK REALIZOWANE SĄ E-PŁATNOŚCI W POLSCE?
XIII. JAK ROZWIJA SIĘ INFRASTRUKTURA E-GOSPODARKI?
XIII.1. WYKORZYSTANIE SIECI INNYCH NIŻ INTERNET
XIII.2. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE BIZNESU
XIII.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
XIII.4. BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH
XIII.5. OTOCZENIE LEGISLACYJNE
PODSUMOWANIE
SŁOWNICZEK
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW
TABELE
RYSUNKI
WYKRESY
Zaloguj się by skomentować