Zaloguj się

Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2005

  •  Dariusz Gościniak
  • Kategoria: Logistyka

Poznański Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK od wielu lat utrzymuje swoją mocną pozycję na mapie europejskich targów tej branży. W tym roku odbywa się w dniach 20-23 września 2005 r. już po raz 24. TAROPAK jest największym i najważniejszym w Europie Centralnej i Wschodniej spotkaniem branży opakowaniowej i logistycznej. Targi te stanowią doskonałe miejsce spotkań biznesowych, forum wymiany doświadczeń na temat branży, oferowanych nowości i tendencji rozwojowych. O randze tego spotkania świadczy fakt, że od lat honorowy patronat nad TAROPAKIEM sprawuje minister gospodarki i pracy.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci rola opakowania w gospodarce rynkowej uległa zmianie. Dawniej opakowanie pełniło głównie funkcję ochronną. W późniejszym okresie - funkcję informacyjną czyli marketingową. Dzisiaj – musi sprostać trudnym wymaganiom związanym z logistyką towarów.

Pod względem inwestycji logistycznych Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, jest obok Azji uznawana za obszar najbardziej obiecujący. Według danych PAIiIZ sektor transportu, gospodarki magazynowej i łączności był czwarty co do wielkości zainwestowanego kapitału w 2004 roku. Włożony w firmy logistyczne kapitał jest coraz bardziej skuteczny – każda zainwestowana złotówka daje rocznie 18-19 groszy zysku. Warta podkreślenia jest wysoka dynamika sprzedaży usług logistycznych wynosząca 14 proc. w skali roku.

Branże prezentowane na TAROPAKU – zarówno opakowaniowa, jak i logistyczna - reprezentują perspektywiczny, rozwijający się i pewny inwestycyjnie segment gospodarki narodowej. Dlatego jako organizatorzy tej wystawy jesteśmy przekonani, że dzięki tak dobrym prognozom tegoroczna edycja TAROPAKU spotka się z dużym zainteresowaniem profesjonalistów.

W tegorocznej edycji TAROPAKU swój udział zapowiedziało blisko 700 wystawców z 29 krajów. Poza polskimi przedsiębiorcami w targach wezmą udział wystawcy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ekspozycja zajmie 17 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej.

Wśród wystawców najliczniej reprezentowane są przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia pakujące – ponad 300 wystawców. Jest także około 250 producentów opakowań.

Z branży logistycznej silnie reprezentowana jest tematyka dotycząca magazynowania i transportu wewnętrznego – około 60 firm.

TAROPAK, poza prezentacją opakowań, technologii i usług, oferuje - we współpracy z partnerami - bogaty program seminaryjny, ekspozycje specjalne, prezentacje, konferencje, warsztaty oraz konkursy dzięki czemu stanowi doskonałą przestrzeń do dialogu sprzedających i kupujących, wystawców i zwiedzających.

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego TAROPAKU jest Trzecia Konferencja Opakowaniowa Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Krajową Izbę Opakowań oraz MTP.

Nowe materiały i innowacyjne technologie to wyzwanie dla przemysłu produkującego oraz użytkującego opakowania. Dzięki nim dokonuje się nieustanny postęp w produkcji opakowań, systemach pakowania i dystrybucji, a także w logistyce. Jednocześnie opakowaniom stawiane są wysokie wymagania, zarówno w aspekcie ochrony towarów, jak również z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. I właśnie te tematy są przedmiotem obrad konferencji odbywającej się pod hasłem Opakowania – Rynek – Środowisko.

Ważne wydarzenia przygotowano we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Wśród nich na uwagę zasługują: seminarium „Nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji towarów i opakowań, tagi radiowe i kody kreskowe – dla kogo i po co” oraz konferencje „Śledzenie produktów w łańcuchu dostaw żywności, czyli jak spełniać wymagania Unii Europejskiej” i „Radiowy kod kreskowy RFID/EPC”.

Wśród wydarzeń dedykowanych branży logistycznej na uwagę zasługuje konferencja „Magazyn w firmie i w łańcuchu dostaw” zorganizowana przez wydawnictwo Eurologistics. Konferencja ta przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów zajmujących się logistyką.

Atrakcją targów jest szósta już edycja konkursu „Sztaplar Show” przygotowana we współpracy z redakcją pism „Nowoczesny Magazyn” oraz „Logistyka a Jakość”. W czasie konkursu w zaimprowizowanym otoczeniu magazynowym będzie można obejrzeć pracę wózków widłowych niemal wszystkich marek sprzedawanych w kraju.

Zaloguj się by skomentować