Zaloguj się

Nowa strategia dla GS1

Zgromadzenie ogólne GS1, najważniejszy organ Stowarzyszenia, zatwierdziło w zeszłym roku nową strategię GS1 na najbliższe 10 lat. Strategia powstała w oparciu o badania potrzeb uczestników systemu, monitorowane i zgłaszane przez organizacje krajowe, a także z uwzględnieniem strategii najważniejszych stowarzyszeń z branży towarów konsumenckich, ochrony zdrowia oraz transportu i logistyki, z którymi GS1 współpracuje na poziomie lokalnym i globalnym. Zatwierdzone kierunki rozwoju są współbieżne między innymi z planem działania przyjętym przez najważniejsze obecnie w branży handlu detalicznego stowarzyszenie - The Consumer Goods Forum, zrzeszające największe firmy producenckie i handlowe na świecie.

Celem strategii jest realizacja wcześniej przyjętej wizji przyszłego świata, w którym przedmioty i informacje o nich przemieszczają się sprawnie i bezpiecznie, z korzyścią dla podmiotów gospodarczych i na potrzeby poprawy poziomu życia wszystkich ludzi - zawsze i wszędzie. Swoją misję GS1 widzi w pełnieniu roli neutralnego przywódcy umożliwiającego społecznościom rozwój i wdrażanie globalnych standardów dostarczających narzędzia, zaufanie i pewność niezbędne do spełnienia naszej wizji.

Kluczowe inicjatywy w nowej strategii GS1 to:

  • Efektywność łańcucha dostaw
  • Zdrowie i dobre samopoczucie (z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa produktów i żywności)
  • Zrównoważony rozwój (ang. Sustainability)
  • Bezpieczeństwo pacjenta
  • Transport i logistyka
  • B2C - Business to Consumers.

Inicjatywy te będą realizowane w oparciu o 4 strategiczne filary rozwijane obecnie w organizacji (rysunek 1).

System GS1
To zbiór rozwijanych i wdrażanych od lat standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych stosowanych szeroko w branży towarów konsumenckich, jak również ochrony zdrowia czy innych. Standardy te obejmują wykorzystanie kodów kreskowych, znaczników radiowych czy elektronicznej wymiany danych. Przyjęta strategia zakłada rozwój zastosowań obecnych standardów oraz rozszerzenie ich stosowania do innych branż.

Wysoka jakość danych
Zapewnienie wysokiej jakości danych to fundament efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Posiadając skuteczne narzędzia do ciągłej aktualizacji danych i zapewnienia ich wiarygodności można nie tylko zredukować koszty działań operacyjnych, ale także podnieść ich efektywność i zwiększyć zadowolenie klienta. Swoją rolę GS1 widzi w rozwijaniu standardów GDSN oraz tworzeniu nowych usług, rozwiązań i dobrych praktyk w tym zakresie.

Przejrzystość / widzialność (ang. Visibility) w łańcuchu dostaw
Bieżące monitorowanie przepływu towarów w łańcuchu dostaw to marzenie każdego logistyka. Ten filar obejmuje wszystkie standardy technologiczne oraz aplikacyjne tworzone na rzecz sieci EPC Global, stanowiącej element Internetu produktów.

Globalne standardy B2C - Mobile Commerce
Umiejętność dialogu z ostatecznym konsumentem stanie się jednym z podstawowych czynników sukcesu w handlu detalicznym według wizji łańcucha dostaw w 2020 roku. Ten filar obejmuje zbiór globalnych standardów i rozwiązań standardów GS1, umożliwiających powiązanie konsumentów z firmami.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

Ostatnio zmieniany w środa, 09 luty 2011 14:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe