Zaloguj się

Pierwsze wyniki zachęcają przedsiębiorców do współpracy na platformie KASSETTS

Odpowiednie planowanie i optymalizacja rozwiązań ICT może przynieść operatorom logistycznym i współpracującym z nimi przedsiębiorstwom produkcyjnym redukcję kosztów oraz skrócenie czasu działań operacyjnych. Tak brzmi główne założenie projektu KASSETTS realizowanego w ramach Programu CENTRAL EUROPE i współfinansowanego przez ERDF.

Po dwóch latach badań nad inicjatywą europejskiej sieci ICT tworzonej w celu optymalizacji i poprawy regionalnego i międzynarodowego natężenia ruchu, potencjalni użytkownicy mogą zapoznać się z pierwszymi efektami. W ciągu ostatniego roku wstępna implementacja koncepcji KASSETTS umacnia się w strukturach biznesu w Polsce. Kilka przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego rozpoczęło współpracę dotyczącą wspólnej organizacji transportu i logistyki. Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) wraz z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Wielkopolski i z Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął w maju 2010 pilotażowe testy. Pierwsze wyniki są bardzo optymistyczne z ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego punktu widzenia. Wstępne testy zostały przeprowadzone na małej próbce reprezentującej grupę czterech dystrybutorów. Przed wprowadzeniem modelu KASSETTS, przedsiębiorstwa te nie współpracowały ze sobą, ale dostarczały produkty do tych samych klientów albo do klientów zlokalizowanych bardzo blisko siebie. W analizowanym przypadku, opisującym przeciętny dzień działania, każdy punkt apteczny wybierał produkty, które następnie były dostarczane w specjalnych pudłach ustandaryzowanych dla sektora farmaceutycznego. Test polegał na analizie dwóch opcji. Pierwsza oparta była na tradycyjnych dostawach, gdzie przedsiębiorstwa nie współpracują ze sobą. Następnie uzyskane wyniki porównywane były z drugą opcją, gdzie dystrybutorzy współpracują używając platformy KASSETTS. W pierwszym przypadku każdy dystrybutor wykorzystywał do dostarczania produktów samochód ciężarowy. Koszty transportu na jedno pudło były skalkulowane pomiędzy 5,26 a 8,29 zł. W drugiej opcji, w której dystrybutorzy współpracowali ze sobą i wykorzystywali tylko jeden samochód ciężarowy, koszt transportu zmalał i wynosił od 3,70 zł do 6,73 zł.

- Dystrybutorzy z powodzeniem osiągnęli oszczędności od 18,7 % (najtrudniejszy przypadek) do 29,5 % (najlepszy przypadek). Nie bez znaczenia jest także fakt, że używano tylko jednego samochodu ciężarowego zamiast czterech, co pozwala redukować natężenie ruchu. Dlatego też rozwiązanie projektu KASSETTS eliminuje wady tradycyjnej metody procesu transportowego - mówi Marcin Hajdul z Instytutu Logistyki i Magazynowania, koordynator projektu w Polsce.

Te interesujące rezultaty zostały zaprezentowane podczas konferencji „Trendy w rozwoju narzędzi informatycznych dla logistyki" w Poznaniu towarzyszącej Polskiemu Kongresowi Logistycznemu LOGISTICS & EUROLOG 2010 w dniu 12 maja 2010. Przedstawicielom publicznego i prywatnego sektora zostały zaprezentowane wyniki testów i najważniejsze rezultaty uzyskane w ramach projektu KASSETTS. Celem konferencji było przekonanie zaproszonych przedstawicieli sektora MŚP do uczestniczenia w projekcie i pokazanie korzyści płynących z wykorzystania narzędzi wspierających wspólne organizowanie transportu przez grupy firm. Co więcej, na wystawie towarzyszącej konferencji uczestnicy mieli możliwość testowania rozwiązania ICT.

- Pierwsza reakcja widowni na wyniki testu była bardzo entuzjastyczna  - powiedział moderujący konferencję Marcin Hajdul (ILiM). - Przedsiębiorcy potwierdzili, że szukają rozwiązania, które pozwoli im usprawnić organizację transportu i logistyki.

Ponadto, uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach, aby dokładniej poznać i przeanalizować korzyści z udziału w projekcie KASSETTS, jak również szczegółowo zapoznać się z narzędziem i koncepcją jego działania. Polskie doświadczenia to zachęta również dla przedsiębiorstw z innych europejskich regionów do korzystania z platformy KASSETTS. Platforma ICT jest stale aktualizowana. Uwagi i komentarze uczestników konsorcjum oraz przedsiębiorstw są na bieżąco wprowadzone w życie, a aktualna wersja oprogramowania jest dostosowywana do specyficznych potrzeb regionów w różnych krajach.

Aby zaprezentować korzyści, rozpowszechniać rezultaty a także zdobyć nowych zainteresowanych projektem KASSETTS, konsorcjum będzie uczestniczyć w 27. Niemieckim Kongresie Logistycznym na stoisku Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF). Kongres jest jednym z najważniejszych dorocznych wydarzeń logistycznych w Europie. Odbędzie się w Berlinie, w dniach 20 - 22 października, a organizatorzy spodziewają się ponad 3000 uczestników. Więcej informacji o kongresie znajdą Państwo na stronie -  http://www.bvl.de.

Więcej na temat koncepcji brokera logistycznego oraz wyników projektu można znaleźć na oficjalnej stronie projektu http://www.kassetts.eu.Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 29 listopad 2010 13:56
Zaloguj się by skomentować