Zaloguj się

Polka przewodniczącą GS1 in Europe

GS1 in Europe to współpraca 45 europejskich organizacji krajowych GS1. Od stycznia 2011 roku oficjalnie przewodniczącą GS1 in Europe jest dr inż. Elżbieta Hałas, pracująca w poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania - polskiej organizacji GS1. Organizacja GS1 od 30 lat zarządza systemem otwartych standardów informacyjnych i komunikacyjnych, wśród których najbardziej rozpowszechnione są kody kreskowe.

Uznanie dla aktywności GS1 Polska znalazło swoje odbicie w wyborze nowego przewodniczącego GS1 in Europe. Na to ważne stanowisko, podczas styczniowego posiedzenia Regionalnego Komitetu Wykonawczego, jednomyślnie została wybrana dr inż. Elżbieta Hałas. Przez dwa lata będzie koordynować działania GS1 w Europie. Jako przewodnicząca będzie również reprezentować GS1 in Europe podczas rozmów i spotkań z GS1 Global i innymi organizacjami współpracującymi. Będzie również określać stanowisko GS1 in Europe oraz pełnić funkcję doradczą na posiedzeniach Rady Zarządzającej. Na poziomie operacyjnym do jej zadań będzie należała koordynacja i kontrola nad wszystkimi europejskimi projektami.

Dr inż. Elżbieta Hałas mieszka i pracuje w Poznaniu, jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, pracę doktorską z zakresu zarządzania zapasami obroniła na Politechnice Poznańskiej. W Instytucie Logistyki i Magazynowania pracuje od 1990 roku. Jej praca łączy badania, projekty, doradztwo i szkolenia z obszaru logistyki, automatycznej identyfikacji i e-commerce. Jest pełnomocnikiem dyrektora ds. systemu GS1, a na co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. W latach 2003 - 2009 była członkiem Rady Zarządzającej GS1. Jest autorką wielu publikacji i występuje w roli eksperta na krajowych i zagranicznych konferencjach.

System GS1 działa w Polsce od 1990 roku. Z każdym rokiem wzrasta systematycznie liczba uczestników systemu – użytkowników kodów kreskowych GS1. W 2010 roku wyniosła 18 tysięcy. Polska organizacja krajowa GS1 – Instytut Logistyki i Magazynowania nie tylko zarządza systemem GS1 w Polsce, ale również uczestniczy w pracach GS1 in Europe, będąc uczestnikiem wielu grup roboczych. Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę organizacji krajowej GS1 wdrażającej do praktyki gospodarczej kody kreskowe, elektroniczną wymianę danych, synchronizację danych, elektroniczny kod produktu EPC/RFID). Od stycznia 2011 każdy użytkownik systemu GS1 ma możliwość wprowadzania do bazy danych "Moje GS1” informacji o swoich produktach, które znakuje kodami kreskowymi. GS1 Polska jest jedną z 108 organizacji krajowych. Siedziba główna GS1 mieści się w Brukseli oraz w Princeton (USA). Z globalnych standardów korzysta ponad milion przedsiębiorstw, które codziennie wykonują 5 miliardów transakcji.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 luty 2011 15:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe