Zaloguj się

Szanse na rozwój transportu intermodalnego

Według branżowego magazynu "Infrastruktura" przewozy intermodalne stanowią w Polsce zaledwie 1,7% ogólnej wartości ładunków. Dzięki środkom z UE, sytuacja ta powinna się stopniowo zmieniać. Spółka Laude.pl, dzięki uruchomieniu nowoczesnego Centrum Logistycznego zlokalizowanego przy stacji PKP LHS Zamość Bortatycze, chce rozwijać ten segment usług transportowych.
Warto zauważyć, że transport intermodalny w Europie stanowi prawie 10%, zaś np. na Węgrzech przewozy te osiągnęły już 7% udziału w ogólnej wartości ładunków. To kilka razy więcej niż w naszym kraju.

- Wystarczy spojrzeć, żeby nie mieć wątpliwości, że do zagospodarowania jest bardzo duży i dochodowy rynek - podkreśla Janusz Górski, wiceprezes spółki Laude.pl. - Tym bardziej atrakcyjny, że transport intermodalny oferuje usługę konkurencyjną zarówno pod względem czasu dostarczenia, jak i kosztów wykonania - zapewnia.

Spółka Laude przewiozła w ubiegłym roku ponad 600 tysięcy ton towarów, obok klasycznego transportu drogowego realizuje również usługi przewozów intermodalnych w oparciu o transport kolejowy oraz morski.
Przewozy intermodalne to transfer towarów przy użyciu kilku różnych środków transportu, bez zmiany jednostki ładunkowej. Dzięki połączeniu a następnie wykorzystaniu w planowaniu łańcucha dostaw różnorakiej infrastruktury transportowej - portów morskich i rzecznych, terminali logistycznych, linii kolejowych i wreszcie dróg - firma spedycyjna będąca operatorem intermodalnym jest w stanie zapewnić klientowi dostawę "door to door" i "just in time".

- Przy tak, jak polskie zatłoczonych drogach, kolej stanowi doskonałe uzupełnienie łańcucha transportowego - wyjaśnia prezes Górski. - Musimy też brać pod uwagę konieczność ograniczenia ruchu samochodów TIR na polskich drogach - kończy.

Warto zauważyć, że działanie 7.4 "Rozwój transportu intermodalnego" Priorytetu VII PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zakłada przeznaczenie łącznie ponad 111 mln euro na wsparcie budowy centrów logistycznych, terminali kontenerowych oraz zakup specjalistycznych urządzeń i wagonów dla transportu intermodalnego. Zrealizowanie zadań pozwoli przełamać jedną z podstawowych barier rozwoju dla alternatywnych form transportu, jaką jest nienajlepszy stan infrastruktury oraz jej stosunkowo niska przepustowość.

Zaloguj się by skomentować