Zaloguj się

W Brukseli odbyło się spotkanie świata nauki i biznesu

W Brukseli zakończyło się spotkanie „European Innovation Convention 2011”, zorganizowane przez Komisję Europejską. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, organizowane w związku z uruchomieniem  Innovation Union Flagship – projektu przewodniego, jednego z 7 przestawionych w Strategii Europa 2020. Przybyło ponad 1200 przedstawicieli świata nauki i biznesu, aby dyskutować nad strategiami związanymi z innowacyjnymi przedsięwzięciami na terenie UE.

Ważnym zagadnieniem w trakcie panelowych dyskusji był kryzys ekonomiczny i sposoby jego przezwyciężenia z pomocą nowatorskich rozwiązań. W czasie pierwszego dnia obrad dyskutowano również na temat strategii komunikowania nauki szerszej publiczności.

Oprócz wykładów i dyskusji panelowych organizator zaprosił na „Innovation Convention Expo” wykonawców 50 najlepszych projektów naukowo-badawczych wspieranych finansowo przez Komisję Europejską.

Na spotkaniu pokazano także trzy najlepsze projekty z Polski:

Z ramienia Instytutu Logistyki i Magazynowania na spotkaniu pojawili się Małgorzata Kirchner i dr inż. Marcin Hajdul, którzy promują projekt Discwise. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie standardów komunikacyjnych dla wszystkich partnerów usług transportowo-logistycznych. Ideą pomysłodawców jest stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, która byłaby przejrzysta pod względem języka dla wszystkich zaangażowanych stron. Projekt przyczyni się do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa i wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne ze względu na zrównoważone wykorzystanie środków transportu.

Piotr Dymarski z Mostostal Warszawa S.A. zaprezentował projekt Tibucon, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez usprawnienie systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie). Innowacyjność projektu polega na stworzeniu sensorów, które mają dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w budynku; na podstawie tych danych sterować będą systemami ogrzewania i chłodzenia wykorzystując komunikację bezprzewodową.

Dr Anna Chmiel z Politechniki Warszawskiej i Dr Marcin Skowron z Austrian Research Institute for AI w Wiedniu zaznajamiają przybyłych z projektem Cyberemotions. Idea programu, w który zaangażowanych jest 40 naukowców z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwajcarii i Polski, polega na badaniu i analizie kolektywnych zachowań i emocji użytkowników w internecie z pomocą specjalistycznego oprogramowania, analiz statystycznych i sieci złożonych. Naukowcy rozwijają emocjonalnie świadome, interakcyjne systemy komputerowe. Projekt koordynuje prof. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej.
Ostatnio zmieniany w piątek, 23 grudzień 2011 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe