Zaloguj się

Umocnienie pozycji rynkowej PKP CARGO w 2013 roku

PKP CARGO zapowiada umocnienie pozycji rynkowej w Polsce i w Europie. Operator logistyczny będzie kontynuował wewnętrzne zmiany, których celem jest stałe zwiększanie efektywności Grupy PKP CARGO LOGISTICS.

PKP CARGO spodziewa się, że w 2013 roku przewiezie ok. 117,6 mln ton ładunków (praca przewozowa wyniesie ok. 30 mld ntkm). Operator wypracuje 567,4 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) przy przychodach wynoszących ok. 4,8 mld zł. W 2013 roku wynik netto PKP CARGO wyniesie 251,9 mln zł. Na wyniki roku 2013 i roku 2014 będą miały wpływ cykliczne naprawy okresowe taboru - w tych latach zwiększą się do ponad 17 000 wagonów oraz ponad 420 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. W przypadku wagonów jest to o 20 proc. więcej, niż w dwóch kolejnych latach.

- Fundamenty PKP CARGO są bardzo stabilne. Podpisaliśmy szereg długoterminowych umów, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i bezpiecznie rozwijać Grupę - mówi Wojciech Balczun, prezes PKP CARGO.

W ramach wieloletnich umów w 2013 roku Grupa będzie świadczyć usługi logistyczne m.in. dla spółek z Grupy Dalkia, TAURON i EDF, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu, Elektrowni Kozienice, koncernu ArcelorMittal, KW Bogdanka oraz producentów kamienia, kruszyw i wyrobów chemicznych jak PKN Orlen, Anwil, Grupa Azoty, Siarkopol czy Ciech. Grupa PKP CARGO stale umacnia swoją pozycję na rynku usług intermodalnych z ponad 70 proc. udziałem w tym segmencie. Dynamicznie rozwija także działalność poza Polską.

- Równolegle prowadzimy szereg działań służących poprawie efektywności Grupy PKP CARGO oraz zwiększeniu satysfakcji klientów. Efekty tych prac będą widoczne już w 2013 roku - mówi prezes Balczun. - Są to działania związane np. z optymalizacją struktury Grupy - od 1 kwietnia 2013 roku w ramach Grupy powstanie jedna spółka zajmująca się remontami wagonów, jeden podmiot prowadzący działalność w zakresie remontów lokomotyw oraz jeden odpowiadający za naprawy zestawów kołowych i maszyn elektrycznych. Poza tym PKP CARGO wdroży nowe narzędzia informatyczne związane z utrzymaniem taboru i monitorowaniem jego eksploatacji. Są to systemy informatyczne EKL oraz SANKO. Oszczędności wynikające z pełnego wdrożenia systemu SANKO wyniosą ok. 90 mln zł w ciągu pięciu lat po zakończeniu implementacji. W 2013 roku PKP CARGO uruchomi także możliwość wystawiania i przyjmowania faktur elektronicznych, wdroży również elektroniczny list przewozowy.

PKP CARGO stale rozwija działalność poza Polską. Jest to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju operatora. PKP CARGO spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2013 roku uzyska certyfikat bezpieczeństwa „B” uprawniający do samodzielnych przewozów kolejowych na terenie Węgier, a w drugim kwartale przyszłego roku certyfikat pozwalający realizować takie przewozy na terenie Holandii. Oznacza to, że w 2013 roku operator logistyczny uzyska dostęp do największych portów morskich w Europie, skąd będzie mógł wozić m.in. kontenery do krajów Europy Środkowej.
   Do połowy grudnia 2012 roku PKP CARGO uruchomiło niemal 7500 pociągów poza granicami kraju. Oznacza to dynamiczny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (ok. 4500 pociągów w 2011 roku). Najwięcej z nich jeździ w Czechach i na Słowacji, następnie Niemczech oraz Austrii. Pociągi z logo PKP CARGO wożą zagranicą przede wszystkim samochody, części samochodowe, rudę, węgiel oraz kontenery.

PKP CARGO w 2012 roku

PKP CARGO szacuje, że w 2012 roku przewiezie ok. 116 mln ton ładunków, a praca przewozowa przekroczy 29,5 mld ntkm. Przychody operatora w 2012 roku wyniosą ok. 4,6 mld zł, EBITA 519,7 mln zł (wielkość skorygowana o rezerwy), a zysk netto 295,9 mln zł. Zwiększenie rentowności spółki wynika z właściwie zaplanowanej polityki cenowej oraz utrzymania reżimu kosztowego.

Różnica w przewozach za 2012 rok w stosunku do 2011 roku wynika przede wszystkim z zakończenia wielu inwestycji drogowych oraz kłopotów branży budowlanej, które odczuwalne są także obecnie. Przewozy surowców energetycznych w 2012 roku pozostały na stabilnym poziomie (wyniosły ok. 50 mln ton).

W 2012 roku rosły m.in. przewozy intermodalne - przez 11 miesięcy PKP CARGO przewiozło 413,1 tys. UTI (jednostek intermodalnych) wobec 333,4 tys. UTI przez 11 miesięcy 2011 roku (wzrost o 24 proc.). Zwiększyły się także przewozy rud i pirytów, piasku, ropy i jej pochodnych, płodów rolnych i ładunków promowych.

PKP CARGO stale przeznacza znaczące środki na rozwój. Inwestycje, które realizuje spółka, po 10 miesiącach 2012 roku wyniosły 423,6 mln zł. Zdecydowana większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na modernizację taboru trakcyjnego (niemal 330 mln zł).

Spółka przeznaczyła również kilkadziesiąt milionów złotych na projekty teleinformatyczne, takie jak np. systemy EKL oraz SANKO. PKP CARGO rozpoczęło także budowę terminala przeładunkowego na stacji Poznań-Franowo. Koszt tej inwestycji to niemal 40 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 14,6 mln zł.

 

Ostatnio zmieniany w środa, 02 styczeń 2013 13:36
Zaloguj się by skomentować