Zaloguj się

Zmiany w Radzie Nadzorczej BER

Zmiany w Radzie Nadzorczej BER Alexander Obst / Marion Schmieding (Flughafen Berlin Brandenburg)

Rada Nadzorcza spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH na swym środowym posiedzeniu jednomyślnie podjęła następujące decyzje personalne: Matthias Platzeck, premier Rządu Krajowego Brandenburgii, został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Zastąpił na tym stanowisku Klausa Wowereita, nadburmistrza Berlina, który sprawował tę funkcję od 2001 r. Klaus Wowereit pozostał w składzie Rady Nadzorczej i sprawuje obecnie funkcję jej wiceprzewodniczącego. Rainer Bomba, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Komunikacji, stanął na czele Komisji ds. Projektu, będącej gremium Rady Nadzorczej. Zastąpił na tej funkcji Ralfa Christophersa, ministra gospodarki w rządzie Brandenburgii, który nadal pozostaje członkiem Rady Nadzorczej z ramienia tego kraju związkowego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o uformowaniu na nowo zarządu spółki. Prof. dr Rainer Schwarz, stojący od 2006 r. na czele Zarządu i odpowiadający zarazem za pion ekonomiczny, został ze skutkiem natychmiastowym odwołany z pełnionych funkcji. W przyszłości na czele spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH stać będzie trzyosobowy zarząd w nowym składzie. W celu skompletowania składu zarządu Matthias Platzeck zapowiedział niezwłoczne podjęcie rozmów z kandydatami na stanowiska prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansów.

- Dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej pokazało wspólną wolę wszystkich trzech wspólników, tzn. szczebla federalnego, Berlina i Brandenburgii, aby wspólnymi siłami wyprowadzić przedsiębiorstwo z zaistniałej trudnej sytuacji - mówi Matthias Platzeck. - Jesteśmy zgodni w podejmowanych działaniach. Za cel stawiamy sobie doprowadzenie do końca inwentaryzacji stanu robót na budowie Portu Lotniczego Berlin Brandenburg, bez wątpienia najważniejszego przyszłościowego przedsięwzięcia na terenie Wschodnich Niemiec, ażeby następnie stworzyć solidny i gwarantujący sukces terminarz prac, niezbędnych do otwarcia nowego lotniska. Trzeba będzie w tym zakresie podjąć szereg twardych decyzji i zapewnić silniejszą kontrolę spółki ze strony Rady Nadzorczej. Pierwsze zwrotnice, niezbędne dla nowego ukierunkowania przedsiębiorstwa oraz budowy portu lotniczego BER, przestawione zostały w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Platzeck podkreślił zarazem, iż w chwili obecnej nie miałoby żadnego sensu podawanie nowego terminu otwarcia BER. Najpierw członek Zarządu ds. Technicznych - Horst Amann - musi na tyle dokładnie przeanalizować istniejące problemy, żeby był w stanie określić nowy termin otwarcia lotniska. A to może zająć jeszcze kilka miesięcy.

Obok aktualnej sytuacji na budowie Portu Lotniczego Berlin Brandenburg Rada Nadzorcza przedyskutowała na swym posiedzeniu przyszłość eksploatowanych obecnie portów lotniczych Schönefeld i Tegel.

- Istnieje jasność co do tego, że musimy zainwestować przede wszystkim na lotnisku Tegel. Mowa jest o inwestycjach na poziomie kilkudziesięciu milionów Euro. Spółka, będąca operatorem obu lotnisk, opracuje pakiet nieodzownych działań, uzgodni je z klientami, tzn. z liniami lotniczymi i już wkrótce przedstawi opinii publicznej - dodaje Matthias Platzeck.

Ostatnio zmieniany w piątek, 18 styczeń 2013 12:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe