Zaloguj się

GEFCO wprowadza innowacje dzięki aplikacji na iPada

Mając na celu stałe zapewnianie jak najwyższej jakości usług klientom z sektora motoryzacyjnego, GEFCO opracowało aplikację na tablet iPad, ułatwiającą kontrolę załadunku pojazdów. Narzędzie to, stworzone zgodnie z wymogami pracy w terenie, oferuje wiele zalet i pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa transportów pojazdów gotowych.

    Jako europejski lider w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej, GEFCO od ponad 60 lat towarzyszy producentom samochodów i wyposażenia samochodowego na wszystkich etapach łańcucha logistycznego. Zapewniając zakres usług od dystrybucji pojazdów aż do ich kastomizacji, GEFCO stworzyło kompletną ofertę rozwiązań cechujących się wysoką wartością dodaną, aby spełniać wymogi profesjonalistów z branży. Jako uzupełnienie tej specjalistycznej ekspertyzy, GEFCO oferuje również innowacyjne rozwiązania informatyczne w celu zagwarantowania optymalnej skuteczności operacyjnej oraz ułatwienia monitorowania swoich usług w czasie rzeczywistym.

Szyta na miarę aplikacja dostosowana do wymogów pracy w terenie
Głównym zadaniem kontrolerów załadunku GEFCO jest czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich norm jakościowych Grupy z zakresu transportu samochodowego podczas operacji ładowania pojazdów na autotransporter. Aby ułatwić takim osobom wykonywanie ich codziennych zadań, GEFCO opracowało nowe narzędzie - aplikację „Kontroler załadunku” dostępną za pośrednictwem cyfrowych tabletów Apple i stanowiącą wsparcie dla zespołów podczas kontroli załadunku pojazdów.
   Aplikacja stworzona w 2011 r. przez zespoły FVL GEFCO (Logistyka Pojazdów Gotowych), jest obecnie wykorzystywana w 7 filiach Grupy (Brazylia, Francja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Słowenia, Słowacja i Polska), a docelowa będzie wdrażana we wszystkich oddziałach operatora. Ta nowoczesna aplikacja nie pomija żadnego z wymaganych standardów jakości: od czystości pojazdu po zasady bezpieczeństwa załadunku, takie jak obowiązkowe stosowanie środków ochrony osobistej czy odpowiednie ustawienie nachylenia ramp załadunkowych.
Po dostarczeniu do centrów samochodowych GEFCO, pojazdy zostają przekazane do zarządzania dedykowanym zespołom FVL. W celu ich dalszej dystrybucji, bez względy na długość trasy, jaką będą musiały pokonać, kontrolerzy załadunku dokonują ich przeglądu oraz kontrolują i identyfikują wszelkie ewentualne nieprawidłowości zgodnie z ustanowionymi standardami jakości.

 - Aplikacja na iPada pozwala kontrolerowi załadunku wykonać wszystkie zadania bez używania papieru, długopisu czy aparatu fotograficznego - podkreśla Morgan Bochet, kierownik ds. jakości operacyjnej aktywności FVL, wspominając o początkach tego projektu. - To proste, ergonomiczne, interaktywne i intuicyjne narzędzie dopasowane do indywidualnych potrzeb zostało opracowane zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych grup zawodowych. Zdecydowanie upraszcza przeprowadzanie operacji kontroli i redukuje wszystkie koszty związane z wykorzystaniem papieru (transport, drukowanie, recykling), przyczyniając się tym samym do zminimalizowania wpływu na środowisko.

Ponadto pokrowiec ochronny z włókien kewlarowych, również opracowany wewnętrznie przez Grupę, umożliwia korzystanie z iPada na zewnątrz w każdych warunkach atmosferycznych bez ryzyka występowania zakłóceń.

Wirtualny towarzysz ludzkiej ekspertyzy
Wykorzystując tablet iPad, kontroler załadunku może od teraz przeprowadzać kontrole przy pomocy kilku kliknięć, oszczędzając sobie żmudnego przepisywania ich na papier, związanego z koniecznością wprowadzenia danych do systemów informatycznych na koniec dnia. Zamiast wypełniać papierową listę nieprawidłowości, pracownik w łatwy sposób przechodzi między różnymi ekranami zatwierdzania i wprowadza dane do kolejnych obowiązkowych punktów kontroli jakości. Na końcu wyświetla się podsumowanie kontroli, a kierowca autotransortera i kontroler załadunku muszą jedynie złożyć swoje podpisy elektroniczne na urządzeniu, unikając tym samym wszelkich mogących później wyniknąć sporów.
   Centra samochodowe GEFCO, zlokalizowane na trasach międzynarodowych przepływów, przyjmują kierowców różnych narodowości, którzy przybywają, by załadować lub rozładować transportowane pojazdy. Aplikacja „Kontroler załadunku” dostępna w 15 językach, z możliwością rozszerzenia o kolejne, pozwala kontrolerom na szybką identyfikacje danych, a dzięki zdjęciom wykonanym przy użyciu tabletu oraz wykresom i rysunkom również na natychmiastowe wskazanie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, i to wszystko w języku, którym posługuje się kierowca. Funkcjonalność ta sprawia, że aplikacja jest przystępna i zawsze gotowa do użytku bez względu na kraj, w którym jest stosowana. Dodawanie nowych języków i informacji jest możliwe do wykonania na odległość, co stanowi dla zespołów gwarancję korzystania z zawsze aktualnej wersji narzędzia.    Dzięki automatyzacji procesu, pracownicy operacyjni mogą uwolnić się od części swoich obowiązków administracyjnych i skoncentrować się na głównej działalności.

Innowacja w służbie wydajności operacyjnej

- Systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę w logistyce pojazdów gotowych. Dzięki kompatybilności aplikacji z systemami naszych klientów (producentów, importerów, autoryzowanych dystrybutorów) możemy obserwować w czasie rzeczywistym realizację wszystkich etapów przepływu pojazdu. Wydajność operacyjna oznacza ponadto przestrzeganie standardów operacyjnych aktywności i dotrzymywanie terminów realizacji poszczególnych operacji, jak również wykorzystywanie w procesie produktów i energii przyjaznych dla środowiska, nie zapominając o polityce bezpieczeństwa - powiedział Andrea Conti, dyrektor FVL w Grupie GEFCO.

Jakość oferowanych rozwiązań logistycznych stanowi istotny czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Aby dostarczać swoim klientom usługi o jak najwyższej jakości, GEFCO opracowało i wdrożyła surowe procedury jakościowe, których przestrzega na całym świecie i które stale rozwija i dopracowuje.
Aplikacja „Kontroler załadunku” wpisuje się idealnie w politykę ciągłego doskonalenia usług GEFCO. iPad połączony z siecią 3G zapewnia przesyłanie informacji do serwera zarówno w trybie natychmiastowym, jeśli sieć to umożliwia, jak i odroczonym do chwili, gdy zasięg sieci zostanie przywrócony, i to bez utraty danych, które są rejestrowane automatycznie. W rezultacie połączenie pomiędzy urządzeniem a centrum GEFCO jest stałe i zapewnia zgodność i dokładność przesyłanych danych. Raporty informatyczne są generowane automatycznie i natychmiast nadają się do wykorzystania. Po ich wygenerowaniu są przesyłane do działu jakości zakładu produkcyjnego oraz do firmy właściciela pojazdu.


- Ta aplikacja jest rozwiązaniem rewolucyjnym, gdyż pozwala na realizację wszystkich wspomnianych założeń. Optymalizuje pracę kontrolera załadunku i wdraża zastosowanie cyfrowego tabletu w branży logistyki samochodowej - wyjaśnia Guillaume Chavanat, dyrektor FVL w GEFCO Francja.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 kwiecień 2014 12:09
Zaloguj się by skomentować