Zaloguj się

Wielkie święto logistyków - rozpoczął się Kongres LOGISTICS 2014

14 i 15 maja Poznań zmienił się w stolicę międzynarodowej logistyki. Rozpoczął się bowiem Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014, który w tym roku przebiega pod hasłem "Komunikacja w łańcuchach dostaw". Wczoraj, kilka minut po godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Kongresu. XII edycja tej prestiżowej imprezy, która odbyła się we wnętrzach odnowionego pawilonu 15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przyciągnęła ponad ośmiuset uczestników, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i świat biznesu.

Sesję plenarną zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Dariusza Bogdana, który stwierdził, że logistyka jest krwiobiegiem gospodarki i podstawą wymiany handlowej.
- Logistyka w Polsce należy do tych dziedzin, które są wyjątkowo innowacyjne – podkreślił D. Bogdan. – Dzięki przedsiębiorstwom i instytucjom, dla których ta innowacyjność w połączeniu ze wzrostem efektywności są priorytetem, możemy być konkurencyjni na rynkach zagranicznych.
Mówiąc te słowa Minister Bogdan wyróżnił Instytut Logistyki i Magazynowania, podkreślając, że wśród jednostek badawczych, podlegających nadzorowi Ministerstwa Gospodarki, jednostka kierowana przez dr. Grzegorza Szyszkę należy do ścisłej czołówki tych najlepszych, najbardziej innowacyjnych.
Kolejny mówca, Jos Marinus, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA), przedstawił prezentację, w której skoncentrował się przede wszystkim na współczesnych aspektach komunikacji.

- Żyjemy w bardzo trudnych czasach, charakteryzujących się ogromnym tempem zmian technologicznych, społecznych a także legislacyjnych – powiedział na wstępie Jos Marinus. – Z jednej strony potrafimy dziś już śledzić prawie wszystko – samoloty, statki i ciężarówki, a nawet palety i pojedyncze przesyłki.  Wiemy gdzie są, skąd się tam znalazły oraz gdzie zmierzają. Pojawia się coraz więcej danych pochodzących ze skanowania etykiet na towarach. Ma to jednak także swoje negatywne konsekwencje – jesteśmy przytłoczeni danymi, informacjami, których nie potrafimy na czas przetrawić ani skomunikować pomiędzy systemami.

Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej logistyki – zarówno tej krajowej jak i międzynarodowej – jest stworzenie ponadsystemowych platform, które ułatwią analizę tych danych w powiązaniu z całym łańcuchem dostaw, a także umożliwią sprawną komunikację i w efekcie odpowiednie wykorzystanie zebranych danych.

- Mimo, że transport jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, dziedziną, która w szybkości rozwoju nie ma sobie równych, nadal stoi przed nami wyzwanie eliminacji błędów, które z punktu widzenia współczesnej logistyki, nie powinny mieć w niej miejsca – dodał J. Marinus, prezentując dane dotyczące wykorzystania powierzchni ładunkowej samochodów ciężarowych, przemierzających Europę: średnio jest to zaledwie 55% całej powierzchni ładunkowej. Dodatkową bolączką jest od lat utrzymujący się wysoki wskaźnik "pustych przebiegów". Według danych, zaprezentowanych przez Prezydenta ELA, co piąta ciężarówka zamiast towarów wozi powietrze. To oczywiście wpływa na powstające korki na ulicach, konieczność budowania kolejnych sieci połączeń drogowych i wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Nadzieją na eliminację błędów logistycznych w transporcie są powstające lokalnie platformy komunikacyjne, takie jak np. powstająca z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania Polska Logistyczna Platforma Technologiczna. Uroczyste podpisanie porozumienia przedstawicieli świata nauki i biznesu, inaugurującego powstanie PLPT miało miejsce właśnie podczas sesji plenarnej kongresu Logistics 2014.

- Chcemy przeciwdziałać problemom, które nurtują polski i europejski transport. Mamy zamiar wykorzystać rodzimy potencjał intelektualny i technologiczny branży logistycznej oraz zoptymalizować wykorzystanie środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy – mówi Marcin Hajdul, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. – Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, bo jesteśmy w stanie odnieść sukces tylko wówczas, gdy połączymy ze sobą działanie edukacyjne z praktyką.

Tę uwagę potwierdził także profesor Włodzimierz Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego:

- Budujemy programy edukacyjne w oparciu o to, czego sami się nauczyliśmy, co sami umiemy, a niezwykle potrzebna jest konfrontacja teorii z potrzebami rynkowymi i działaniami świata biznesu – mówi W. Rydzkowski. – Dlatego inauguracja Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest tak bardzo ważna, bo dzięki niej rozwój będzie mógł iść dwutorowo i uwzględniać potrzeby obu stron.

Oglądając prezentację Marcina Hajdula oraz przysłuchując się debacie, która odbyła się tuż przed przerwą, można odnieść wrażenie, że nareszcie powstaje rozwiązanie, które obejmuje zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Dzięki połączeniu prac badawczych, realizowanych przez świat nauki, z potrzebami i działaniami firm możliwe będzie obniżenie kosztów logistyki, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie i podniesienie jakości realizowanych procesów.

Tuż po przerwie na scenie pojawił się Hans-Christian Pfohl, który mówił o konieczności konkurowania poprzez współpracę w ramach gospodarki sieciowej oraz o czterech determinantach charakteryzujących przewagę konkurencyjną: aktywach relacyjnych, działaniach związanych z dzieleniem się wiedzą, skutecznym zarządzaniu oraz uzupełnianiu się zasobów i zdolności.
Z bardzo ciekawą prezentacją wystąpił Steve Bratt z GS1 Global Office, który najpierw przypomniał o roli globalnych standardów GS1, aby następnie płynnie przejść do omawiania zmian zachodzących w świecie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownego wzrostu liczby użytkowników sieci internetowych oraz zakupów online (przede wszystkim w Chinach). Płynna obsługa klienta w fizycznych i cyfrowych kanałach dystrybucyjnych wymaga specjalnego podejścia.

- Należy przemyśleć wszystkie aspekty procesów biznesowych i skupić się na takiej obsłudze klienta, aby była dla niego praktycznie niedostrzegalna, płynna – tłumaczył S. Bratt.
Na zakończenie obrad sesji plenarnej, tradycyjnie już wręczano certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.  Są to prestiżowe certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków, które dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master.

Polski Kongres Logistyczny to także duża wystawa logistyczna, liczne sesje tematyczne, warsztaty i wizyty techniczne w firmach partnerskich. To także niepowtarzalna okazja do dyskusji "ponad podziałami" z przedstawicielami konkurujących ze sobą firm logistycznych i czołowymi  teoretykami i praktykami branży. Warto także wspomnieć, że podczas kongresu został zaprezentowany raport "Logistyka w Polsce 2013", praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Szyszki i Ireneusza Fechnera, która już od jutra będzie dostępna w sprzedaży na stronie Biblioteki Logistyka.

Dziś drugi dzień logistycznych atrakcji. Zapraszamy do Poznania!

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 maj 2014 15:36
Zaloguj się by skomentować