Zaloguj się

Powołano Polską Logistyczną Platformę Technologiczną

Polecamy! Powołano Polską Logistyczną Platformę Technologiczną

Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej było jednym z punktów Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014, który odbył się w dniach 14-16 maja br. w Poznaniu.

Zawarcie porozumienia poprzedziła debata przedstawicieli nauki i biznesu, podczas której podkreślono korzyści płynące ze współpracy i rozwiązywania problemów logistycznych poprzez rozwój i zastosowanie innowacji w zakresie technologii, organizacji i regulacji prawnych. W debacie udział wzięli: Prezes Zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Krzysztof Szymborski, Prezes Zarządu Dachser Grzegorz Lichocik oraz Prof. Włodzimierz Rydzkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Debatę poprowadził dr Marcin Hajdul z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

- Chcemy przeciwdziałać problemom, które nurtują polski i europejski transport. Mamy zamiar wykorzystać rodzimy potencjał intelektualny i technologiczny branży logistycznej oraz zoptymalizować wykorzystanie środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy - mówił Marcin Hajdul, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. - Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, bo jesteśmy w stanie odnieść sukces tylko wówczas, gdy połączymy ze sobą naukę z praktyką.

Profesor Rydzkowski podkreślił, iż: - Niezwykle potrzebna jest konfrontacja teorii z potrzebami rynkowymi i działaniami świata biznesu. Dlatego inauguracja Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest tak ważna, bo dzięki niej rozwój będzie mógł iść dwutorowo i uwzględniać potrzeby obu stron. Po debacie, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pana Ministra Dariusza Bogdana, miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia inaugurującego powstanie Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej przez członków Grupy Inicjatywnej obecnych na Polskim Kongresie Logistycznym.

Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się: Rektor Wyższej Szkoły Logistyki prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c., Prezes Zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z o.o. Krzysztof Szymborski, Prezes CallFreedom Sp. z o.o. Sławomir Krantowski, Dyrektor Handlowy DCT GDAŃSK S.A. Dominik Landa, Prezes FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. Dariusz Łukawczyk, Prezes HOLKAP Sp. z o.o. Piotr Holka, Prokurent Knauf Trans Polska Sp. z o.o. Jarosław Łosek, Prezes KOW Media&Marketing Dariusz Kostrzębski, Prokurent/Dyrektor Logistyki Onninen Sp. z o.o. Władysław Czuj, Dyrektor Generalny Raben Transport Paweł Trębicki oraz Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania dr inż. Grzegorz Szyszka.

Celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Zadaniem Platformy będzie umożliwienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego. Ponadto, celem działań Platformy będzie wdrażanie innowacyjnych technologii w logistyce i transporcie. Obecnie zdefiniowane działania obejmą:

- Grupowe zakupy usług transportowych - współdzielenie dostaw;
- Współdzielenie sprzedaży i organizacji logistyki niezależnych firm;
- Zwiększenie wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
- Centralne laboratorium odpraw celnych dla polskich portów morskich;
- Opracowanie i wdrożenie Community System dla polskich portów morskich;
- Wzrost wydajności i poprawa bezpieczeństwa polskiego systemu transportowego poprzez integrację systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z systemami zarządzania terminalami/portami;
- Integracja różnych systemów śledzenia GPS – rozwiązania otwarte dla małych przewoźników;
- Kompleksowe rozwiązanie do awizacji aut na terminalach, w portach morskich, przejściach granicznych;
- Rejestr lokalizacji - centralna baza kodów GLN;

Na dzień zawarcia porozumienia Polską Logistyczną Platformę Technologiczną tworzą 24 organizacje, w tym 21 przedsiębiorstw - głównie dostawców i odbiorców usług logistycznych, dostawców rozwiązań IT oraz 3 przedstawicieli nauki. Poza przedstawicielami przybyłymi na inaugurację do Platformy przystąpiły również: "AZIS" - MINING SERVICE Sp. z o.o., Bakalland S.A., BalticRail A.S., Big Star Limited Sp. z o.o., Cargotor Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., FunApp Sp. z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Luvena S.A., Nova Trading S.A., STANREM PPUH, Śląskie Centrum Logistyki S.A., TRANS.EU - Logintrans Sp. z o.o. oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Szczegóły na temat platformy: http://www.plpt.com.pl/

 

 

 

Ostatnio zmieniany w środa, 28 maj 2014 12:53
Zaloguj się by skomentować