Zaloguj się

Transport bez ryzyka - jak uniknąć sytuacji kryzysowych?

Bezpieczeństwo w branży TSL jest problemem wielowymiarowym, obejmującym cały szereg kwestii - od odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych towarów, poprzez właściwe eksploatowanie maszyn w magazynowaniu, aż po odpowiedzialne prowadzenie pojazdów. Uporanie się ze wszystkimi utrudnieniami i zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzykownych sytuacji jest trudne, ale jednocześnie konieczne.

   Potencjalne sytuacje kryzysowe to dla firm straty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Wysoka wiarygodność firmy gwarantującej bezpieczne magazynowanie czy transport towarów jest bezcenna i może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Co więcej, kwestia rzetelności ma duże znaczenie dla obu stron - operatorowi logistycznemu przynosi wymierne zyski, a klientowi gwarancję zadowolenia z usługi.
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, czy to w transporcie, czy w logistyce, nie jest zadaniem łatwym. Zagrożenia czyhają przy każdym ogniwie łańcucha dostaw. Magazynowanie towarów niezgodnie z instrukcją, złe zabezpieczenie ładunku, kradzieże podczas postojów czy wreszcie zły stan techniczny pojazdów – to tylko kilka przykładów możliwych zagrożeń.

Łańcuch dostaw bez ryzyka
Zarządzanie ryzykiem to nieodzowny element strategii każdej firmy - niezależnie od branży, w której działa. Przepisy i zasady z tym związane zebrane są w formie obowiązujących norm ISO 31000:2009 oraz PN-ISO 31000:2012. Odpowiednia identyfikacja, analiza oraz szacowanie ryzyka pozwala zminimalizować ewentualne straty, a niejednokrotnie może nawet zapobiec katastrofie.
Prawdopodobieństwo zajścia niepożądanego zdarzenia można ograniczyć stosując się do trzech podstawowych reguł. Po pierwsze, należy stworzyć jak najbardziej wytrzymały na zakłócenia łańcuch dostaw. Po drugie, trzeba wprowadzić procedury wynikające z opracowanej przez firmę strategii dotyczącej zarządzania ryzykiem. Po trzecie, należy zadbać o jak największą elastyczność łańcucha, tak by mógł być sprawnie dostosowywany do zmieniających się wymagań klienta.
   Takie zabiegi, choć pomogą usprawnić działanie, nie są jeszcze gwarantem stuprocentowego ustrzeżenia się przed niebezpieczeństwami i ryzykiem.

Bezpieczeństwo ładunku
Straty, braki, niezgodności - te problemy bezpośrednio dotyczą przewożonych towarów i z kwestią bezpieczeństwa w transporcie wiążą się nieodzownie. Odpowiednie składowanie i właściwe zabezpieczenie podczas podróży staje się coraz łatwiejsze dzięki nowoczesnym technologiom pozwalającym na obserwowanie zarówno samego ładunku, jak i warunków panujących w otoczeniu, w którym towar się znajduje. W związku ze stale zwiększającymi się wymaganiami wobec jakości świadczonych usług, systemy geolokalizacji i monitoringu stają się obowiązkowym elementem nowoczesnych flot transportowych. Ich wykorzystywanie pozwala na bezpieczne manipulowanie towarem podczas drogi oraz bezproblemowe przechowywanie w magazynach, co z kolei przekłada się na większe zaufanie klientów oraz ograniczenie strat finansowych związanych z uszkodzeniem ładunku.

Strategia i wiedza warunkiem powodzenia
Optymalizacja tras przejazdu, ograniczenie pustych przebiegów, opracowanie systemu pracy dostosowanego do wymogów produkcji i dystrybucji – te i inne elementy składające się na strategię firmy stanowią razem mechanizm decydujący o powodzeniu lub porażce przedsiębiorstwa.
Niesłabnąca aktualność tematu bezpieczeństwa w transporcie wymaga ustawicznego kształcenia i pozyskiwania wiedzy w tej dziedzinie. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi, wraz ze swoimi Partnerami, organizator Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki Trans Poland, które odbędą się w dniach 5-7 listopada 2014 w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Podczas konferencji „Trans & Log – Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie”, poruszonych zostanie wiele aspektów związanych z zapobieganiem ryzyka oraz minimalizacją prawdopodobieństwa wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

- Temat logistyki potraktowany zostanie z perspektywy zarządzania powierzchnią magazynową, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów ryzyka, które mogą się pojawić w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wskażemy sposoby zabezpieczania się przed nieoczekiwanymi wydarzeniami zarówno na trasie, jak i na etapie magazynowania towarów. Wreszcie podejmiemy temat tych strategii bezpieczeństwa, które z perspektywy naszych, polskich warunków są najbardziej skuteczne - mówi Paweł Konowałek, manager targów Trans Poland.

Konferencja „Trans & Log” odbędzie się trzeciego dnia targów - 7. listopada 2014 roku – w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Zarejestruj się: www.konferencja-translog.pl
Więcej informacji o tragach: www.trans-poland.pl

Ostatnio zmieniany w środa, 10 wrzesień 2014 13:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe