Zaloguj się

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie firmę świadczącą usługi przewozów ekspresowych, pokazują że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność na nowych rynkach przy wsparciu firm logistycznych.

   Aż 95% z nich eksportuje swoje towary do innych krajów europejskich. Polskie MŚP z optymizmem zapatrują się na przyszłość, głównie dzięki rosnącemu rynkowi e-commerce - prawie 80% z nich już teraz uzyskuje przychody z tego segmentu. Raport pokazuje również, w jaki sposób firmy transportowe pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażać praktyki zrównoważonego rozwoju oraz pokonywać przeszkody administracyjne. Badanie FedEx SME Export Report zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive na zlecenie FedEx Express.

- FedEx SME Export Report jasno pokazuje optymistyczne nastroje panujące wśród polskich firm z sektora MŚP – jedna trzecia badanych spodziewa się zwiększenia swoich przychodów z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport ujawnia również, w jaki sposób polskie MŚP współpracują z takimi firmami, jak FedEx. Pozwala im to rozwijać się na dzisiejszym globalnym, cyfrowym rynku, gdzie króluje e-commerce - mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express.

    Wniosek 1: Firmy logistyczne ułatwiają rozwój eksportu
76% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu FedEx SME Export Report przyznało, że pomoc firm logistycznych w handlu zagranicznym jest dla nich ważna, a 5% uznało ją za kluczową. Co więcej, 28% z nich przyznało, że w ciągu ostatnich kilku lat zaczęły bliżej współpracować z firmami transportowymi, a 29% sygnalizuje potrzebę jeszcze większego wsparcia ze strony operatorów logistycznych. Wynika to głównie z potrzeb konsumentów, którzy oczekują szybszej i tańszej wysyłki towaru (odpowiednio 47% i 46% wskazań), a także większego zapotrzebowania na bardziej elastyczne usługi logistyczne wśród polskich MŚP (22%).
   Prawie połowa firm współpracujących z operatorami logistycznymi outsoursuje więcej usług transportowych (46%), głównie po to, by zwiększać przychody oraz zakres działalności na nowych rynkach. 42% firm biorących udział w badaniu przyznaje, że firmy logistyczne pomagają im przezwyciężyć trudności związane z prowadzoną przez nich działalnością. Przedstawiciele MŚP wskazują również na rolę firm transportowych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa już od etapu start-upu. 71% uznało ją za ważną lub bardzo ważną, 5% - za niezbędną.

   Wniosek 2: Rosnąca konkurencja największym wyzwaniem biznesowym polskich MŚP
Większa konkurencja, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce, przepisy niesprzyjające biznesowi i rosnące koszty produkcji - to główne bariery w rozwoju działalności polskich firm-eksporterów z sektora MŚP. Nieco ponad 1/5 z nich (21%) wskazała także na niewydajny łańcuch dostaw, a 14% - na brak znajomości regulacji związanych z handlem. Aby radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, prawie połowa (45%) zadeklarowała, że inwestuje w nowe technologie, a 40% - w marketing i reklamę.

   Wniosek 3: Nowoczesne technologie w trakcie wdrażania
FedEx SME Export Report zbadał również wykorzystanie nowoczesnych technologii przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Część z nich już korzysta z inteligentnych rozwiązań biurowych (16% wskazań), druku 3D, rzeczywistości wirtualnej, Internetu rzeczy - IoT (po 9%) czy robotów (8%). Dużo więcej badanych przedsiębiorców deklaruje, że te rozwiązania zaczną przynosić im korzyści w ciągu najbliższych kilku lat. Ponad połowa (52%) przedstawicieli polskich MŚP przyznała, że innowacje technologiczne ułatwią im rozpoczęcie lub wzmocnienie ekspansji na nowe rynki.

   Wniosek 4: Zrównoważony rozwój kluczowy dla polskich MŚP
61% przedsiębiorców biorących udział w badaniu FedEx SME Export Report uważa, że praktyki związanie ze zrównoważonym rozwojem są dla nich istotne. Dla 8% jest to priorytet. Wśród powodów, dla których jest on tak ważny, wymieniają m.in.: poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zysków czy korzystny wpływ na kulturę firmy. 39% uważa, że praktyki te czynią ich firmy bardziej atrakcyjnymi dla pracowników. Badane przedsiębiorstwa wdrażają ideę zrównoważonego rozwoju poprzez inwestowanie w lokalne społeczności (30%), korzystanie z zielonego łańcucha dostaw (27%) czy wydajnego energetycznie transportu (22%). Operatorzy logistyczni wspierają firmy z sektora MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska opakowań czy wykorzystywanie pojazdów oszczędzających paliwo.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 27 czerwiec 2017 15:51
Zaloguj się by skomentować