Zaloguj się

Nowe badania Coyote Logistics na temat wyzwań europejskich spedytorów i przewoźników

Europejski rynek transportu drogowego wciąż jest bardzo rozdrobniony. 50% spedytorów współpracuje jednocześnie z ponad 30 przewoźnikami. Specjalistom do spraw obsługi łańcuchów dostaw nie jest łatwo poruszać się w tym skomplikowanym świecie. Spedytorzy i przewoźnicy muszą zrozumieć dynamikę rynku, by móc działać efektywnie. Dlatego Coyote Logistics, jeden z największych globalnych dostawców usług logistycznych świadczonych przez stronę trzecią (3PL), opublikował wyniki nowych badań przeprowadzonych na wyłączność, na temat wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć specjaliści ds. łańcucha dostaw na dzisiejszym, nieprzewidywalnym rynku.

Raport zatytułowany "The Evolution of Technology + Humanity: Building a Supply Chain for Long-Term Success" ("Rozwój technologii i umiejętności człowieka: jak stworzyć łańcuch dostaw zapewniający trwały sukces") zawiera dane z dwóch ankiet przeprowadzonych wśród spedytorów i przewoźników oraz wyniki badań zleconych przez Coyote Logistics. We współpracy z firmami badawczymi MakerStreet (centrala w Amsterdamie) i Martec (oddział we Frankfurcie) Coyote Logistics zbadał wyzwania, jakie stoją przed decydentami na wszystkich europejskich rynkach i określił idealne proporcje między wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ludzkiej pracy.
Warto podkreślić, że większość spedytorów i przewoźników musi sprostać podobnym wyzwaniom, wśród których najczęściej wymieniane są rosnące koszty, coraz bardziej złożone procesy i niedobór mocy produkcyjnych, a z drugiej strony trudności z zapewnieniem odpowiedniej elastyczności działań oraz widoczności łańcucha dostaw. Ponadto, dla spedytorów i przewoźników idealne proporcje między wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ludzkiej pracy wynoszą 60:40. Oba te czynniki muszą współgrać w każdej firmie, która chce osiągać sukcesy w dynamicznie rozwijającym się świecie. Jest to zgodne ze stanowiskiem, jakie firma Coyote Logistics zajmuje od dawna.

- Zarówno dzięki przeprowadzonym badaniom, jak i doświadczeniu na europejskim rynku transportu drogowego wiemy, że warunkiem osiągnięcia trwałego sukcesu w dziedzinie zarządzania łańcuchami dostaw jest połączenie nowoczesnych technologii z umiejętnościami człowieka - powiedział Joel Gard, dyrektor firmy Coyote Logistics na Europę. - Badania "Technology + Humanity" pozwoliły nam lepiej poznać wyzwania, jakie stoją obecnie przed spedytorami i przewoźnikami w związku z rozwojem technologii. Dzięki temu możemy efektywniej wspierać obie te grupy, oferując im wiedzę, zasoby i informacje, które pomogą im w osiąganiu i przekraczaniu celów biznesowych.

Idealne proporcje
W badaniu "Technology + Humanity" sprawdzono, które z 13 zadań zostaną najlepiej wykonane przez człowieka, które należałoby zoptymalizować za pomocą technologii, a które wymagają połączenia obu tych czynników. Okazało się, że umiejętności człowieka są niezastąpione w zadaniach wymagających kreatywności, podejmowania decyzji i myślenia strategicznego, takich jak komunikacja z klientami oraz rozwiązywanie problemów dotyczących wysyłki i dostawy. Automatyzacja natomiast, zdaniem spedytorów i przewoźników, najlepiej sprawdza się we wspomaganiu zadań operacyjnych, takich jak zarządzanie zapasami i rezerwacja wysyłek. Respondenci badań wymienili wiele możliwości włączenia technologii w obsługę łańcucha dostaw. Nie wskazali natomiast żadnego zadania, które mogłoby zostać najlepiej wykonane wyłącznie przez technologię. Według nich proporcja między wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ludzkiej pracy podczas realizacji zadań związanych z łańcuchem dostaw powinna wynosić 60:40.

- Jeśli chcemy dotrzymać kroku coraz to nowym wymaganiom rynku i klientów, powinniśmy łączyć wykorzystanie nowoczesnych technologii z umiejętnościami człowieka. Ludzie nie mogą funkcjonować bez technologii, a technologie bez ludzi - powiedziała Christina Bottis, dyrektor ds. marketingu w firmie Coyote Logistics. - Technologie umożliwiają śledzenie procesów i zapewniają dostęp do danych, co ma ogromne znaczenie podczas tworzenia strategii łańcucha dostaw. Z drugiej strony człowiek ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem jest niezbędny do efektywnej obsługi narzędzi oraz przekształcania danych w użyteczne informacje, które można wykorzystać w celu usprawnienia łańcucha dostaw oraz podejmowania najlepszych dla firmy decyzji strategicznych.

Co to oznacza dla spedytorów i przewoźników?
Spedytorzy i przewoźnicy, którzy chcą uzyskać idealną kombinację zasobów technologicznych i ludzkich, powinni zacząć od oceny swoich bieżących łańcuchów dostaw i spróbować określić, które zadania można realizować za pomocą technologii, a które najlepiej zostawić ludziom. Bazując na tej wiedzy, powinni szukać możliwości zwiększenia efektywności oraz zidentyfikować te obszary, które mogą zostać ulepszone dzięki technologii lub wykwalifikowanym pracownikom.

Na stronie coyotelogisitcs.com/resources można pobrać pełny zestaw wyników wszystkich trzech badań lub obejrzeć webinarium na ten temat.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 listopad 2019 13:45
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe