Zaloguj się

Anna Gawrońska z Łukasiewicz - ILiM członkiem Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Dr Anna Gawrońska, kierownik Centrum Standaryzacji Łukasiewicz - ILiM oraz ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, została formalnie powołana na członka Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rada ds. Interoperacyjności jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Rada ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność rozpoczęła 1 sierpnia 2000 roku. Zadaniem Rady jest rekomendowanie standardów interoperacyjności na poziomie technicznym, semantycznym i organizacyjnym. Rada wskazuje również kierunki zmian systemu prawnego oraz strategii systemu ochrony zdrowia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia interoperacyjności legislacyjnej. Realizuje zadania wspierające rozwój systemów teleinformatycznych. Prowadzi analizy i projekty, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych. Odpowiada za procesy wdrażania i monitorowania projektów oraz funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Prowadzi badania statystyczne, koordynuje, zbiera oraz analizuje dane na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Odpowiada za monitorowanie rozwoju e-Zdrowia w Polsce i w innych państwach.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia: przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz dostawcy oprogramowania i regulatorzy wraz z NFZ.
Doktor nauk ekonomicznych Anna Gawrońska kieruje Centrum Standaryzacji w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Jest wieloletnim doradcą w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Jest także autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia.

Wybrane publikacje dr Anny Gawrońskiej w naszych mediach:
- Dyrektywa fałszywkowa już działa
- Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi tak zwanej dyrektywy fałszywkowej w zakresie niepowtarzalnego identyfikatora
- Wykorzystanie standardowych kodów kreskowych w celu identyfikacji pacjentów - proponowane rozwiązanie
- Wykorzystanie standardowych kodów kreskowych w celu identyfikacji pacjentów - ramy prawne
- GPC globalna klasyfikacja produktów - niezbędny element rejestracji pozycji handlowych w katalogach GDSN
- Tradycje i innowacje - praktyczne rozwiązania dla ochrony zdrowia
- Medyczna efektywność

Ostatnio zmieniany w wtorek, 14 styczeń 2020 14:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe