Zaloguj się

Nowy, lepszy, bardziej spójny. Polski Model Danych Produktowych zharmonizowany

Powołana przez GS1 Polska grupa robocza opracowała w 2019 r. nowy model danych, zgodny z potrzebami polskiego rynku. W efekcie poprawiła się jakość danych produktowych, wpływając na zmiany w zakresie obsługi procesów sprzedaży oraz bezpieczeństwa - zarówno dostawców, pośredników, jak i sieci handlowych.

Dotychczasowy Polski Model Danych Produktowych, opracowany na przełomie 2016 i 2017 r. i traktowany jako wzorzec dla dostawców, sieci handlowych i operatorów katalogów GDSN (Global Data Synchronisation Network), został uzupełniony globalnie uzgodnionymi zestawami atrybutów. Nowe rozwiązanie wspiera i usprawnia procesy sprzedaży w łańcuchach dostaw zarówno w warstwie logistycznej B2B, jak i w e-commerce, czyli w sprzedaży internetowej.

Polska versus reszta świata
Harmonizacja zakładała uproszczenie Polskiego Modelu Danych Produktowych, stanowiąc wymierną pomoc merytoryczną. Jej celem jest zwiększenie wydajności dostawców i obniżenie kosztów obsługi przez eliminację błędów. Podczas tworzenia nowej wersji Polskiego Modelu Danych Produktowych przyjęto założenie, że musi on być w pełni zgodny ze standardem GDSN (Global Data Synchronisation Network). Jednocześnie powinien odpowiadać na potrzeby polskich dostawców i sieci handlowych zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta, jak i faktycznych możliwości odwzorowania danych przez polskich producentów.

Harmonizacja w praktyce
Ze względu na złożoność procesu harmonizację podzielono na kilka etapów. Pierwszy z nich zakładał dogłębną analizę oraz redefinicję istniejących potrzeb rodzimego rynku. Mapowanie z wykorzystaniem Globalnego Modelu Danych, przeprowadzone wśród polskich dostawców i sieci handlowych, umożliwiło zebranie wszystkich kluczowych elementów (atrybutów opisujących poszczególne jednostki handlowe).
Obecnie opracowane modele globalne dotyczą wyrobów spożywczych, chemii gospodarczej, karm dla zwierząt, wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Na początek Polski Model Danych odwzorowuje informacje nt. branży FMCG, czyli opisy wyrobów spożywczych i okołospożywczych. W nowej strukturze znalazło się aż 200 atrybutów, podzielonych na sekcje tematyczne, a wśród nich m.in. dane właściciela marki, nazwy wyrobu, opis, informacje wymiarowo-wagowe, informacje nt. przechowywania. Przy okazji harmonizacji udało się również uwzględnić przyszłe zapotrzebowanie polskich użytkowników w zakresie prawidłowego odwzorowania danych wyrobów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji unijnej 1169/EU. Mowa o bezpieczeństwie konsumenta, zatem ważne są informacje żywieniowe, kaloryczność, a zwłaszcza zawartość substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia, czyli alergenów.

Przejrzystość i porządek
Zmiany w modelu już spowodowały poprawę kompletności i jakości danych produktowych. Ostatecznym efektem ujednolicenia i standaryzacji wymiany informacji produktowych będzie zmniejszenie liczby błędów i wydatny wpływ na parametry sprzedaży.
Jak wyglądają plany na najbliższą przyszłość? Rok 2020 stoi pod znakiem dalszych implementacji modeli danych i ich harmonizacji. Będzie to wymagało większego zaangażowania dużych producentów i sieci handlowych w Polsce, którzy staną się swoistymi ambasadorami standaryzacji modeli danych. Uporządkowanie i ujednolicenie struktury informacyjnej zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym - to główny cel grupy GS1/GDM na ten rok.

- Aplikacja nowych atrybutów i harmonizacja Polskiego Modelu Danych Produktowych to efekt konsekwentnej polityki wdrażania standardów GS1 w synchronizacji danych produktowych. Jesteśmy przekonani, że uporządkowanie informacji na temat produktów przyniesie szybkie efekty na polskim rynku - podsumowuje dr inż. Krzysztof Muszyński, Data Quality Project Manager, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania, ekspert GS1 Polska.

Więcej informacji na temat Globalnych Modeli Danych znajduje się na stronie: https://www.gs1pl.org/inne/materialy-do-pobrania

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 styczeń 2020 16:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe