Zaloguj się

PEKAES przewodnikiem w drodze do Wielkiej Brytanii

Brexit - co warto wiedzieć?

Wielkimi krokami zbliża się termin, w którym Wielka Brytania planuje opuścić Unię Europejską. Kluczowe pytania, jakie obecnie najczęściej się pojawiają to: w jakim stopniu zmiana ta wpłynie na działalność firm, które prowadziły i nadal prowadzą interesy w Wielkiej Brytanii? A także jaki jest obecny status w sprawie Brexitu? PEKAES, czołowy operator logistyczny przygotował na stronie www.pekaes.pl kompendium wiedzy dotyczące Brexitu dla firm i podpowiada, jak dobrze przygotować się do nadchodzących przemian.

Swobodny przepływ towarów do końca 2020 roku
Wiele kwestii dotyczących Brexitu nadal pozostaje nierozstrzygniętych, dlatego uzgodniono, że proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE obejmie tzw. okres przejściowy. Przyjęto, że rozpocznie się on 1 lutego br. i potrwa do końca 2020 roku, tym samym w fazie tej możliwy będzie nadal swobodny przepływ towarów i ludzi. Oznacza to, że w okresie przejściowym zasady handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią nie ulegną zmianom. Natomiast po zakończeniu tego okresu, zostaną wprowadzone nowe procedury. Wówczas władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, czyli tych spoza Unii Europejskiej. Będzie to oznaczało natychmiastową zmianę procedur i koniec swobodnego przepływu towarów. Zanim to jednak nastąpi w ramach okresu przejściowego trwającego do 31 grudnia 2020 roku, wszystkie relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią pozostaną na dotychczasowych warunkach. Wielka Brytania nadal będzie państwem członkowskim UE, lecz nie będzie miała możliwości uczestnictwa w unijnym procesie decyzyjnym.

Do końca 2020 roku, firmy oraz obywatele naszego kraju nie będą obarczeni dodatkowymi wymogami. Oznacza to również brak cła na towary, dodatkowych regulacji w handlu, jak i brak kontroli granicznej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią. Nadal możliwy będzie swobodny przepływ osób, jak i pracowników na dotychczasowych zasadach. W podróży do Wielkiej Brytanii będzie można nadal posługiwać się dowodem osobistym.
Kolejna ważna kwestia w okresie przejściowym dotyczy branży usług transportowo-logistycznych. Obecnie wiadomo, że do końca tego roku nie będzie żadnych ograniczeń w transporcie drogowym. Firmy nie będą zatem zobowiązane do dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów, jak również nie będzie wymagane posiadanie dodatkowych certyfikatów, które dotychczas nie były wymagane. Przedsiębiorstwa nie będą także musiały dokonywać zgłoszeń celnych, uzyskiwać licencji, jak i spełniać wymogów w zakresie odmiennych norm sanitarnych czy fitosanitarnych. Okres przejściowy pozwala również na swobodny przepływ kapitału oraz kontynuację wzajemnego uznawania kwalifikacji. Przez rok firmy mają czas, aby dobrze przygotować się do zmian związanych z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Kluczowe zmiany od 2021 roku
Nowe regulacje powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Warunki współpracy gospodarczej zależeć będą jednak od zapisów zawartych w Umowie o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Obecnie są prowadzone negocjacje w tym zakresie. Jeśli w wyznaczonym terminie nie dojdzie do uzgodnienia przyszłej umowy z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku nastąpi koniec okresu przejściowego. Tym samym od początku przyszłego roku relacje gospodarcze pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią byłyby regulowane według zasad Światowej Organizacji Handlu. Oznacza to, że po zakończeniu okresu przejściowego (po 1 stycznia 2021 roku) firmy będą musiały dostosować się do nowych regulacji. Dla przedsiębiorców będzie to wiązać się m.in. z koniecznością dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym obowiązkowego zarejestrowania się w usłudze e-Klient w celu uzyskania numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification) stosowanego do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium Unii Europejskiej. Każdy importer oraz eksporter, który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi, ma obowiązek posługiwać się tym numerem. Warto wiedzieć, że PEKAES może wyręczyć Klientów w otrzymaniu numeru EORI.

PEKAES w odpowiedzi na Brexit
Na stronie www.pekaes.pl w dziale DLA MEDIÓW, PEKAES zamieścił LISTĘ NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNOŚCI DLA IMPORTERA oraz EKSPORTERA. Wskazówki będą pomocne dla firm, jak dostosować się do nowych regulacji, które wejdą w życie po okresie przejściowym.

Marek Tkaczyk Dyrektor Sieci Międzynarodowej PEKAES - Na bieżąco śledzimy rozwój negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie Brexitu. Na stronie internetowej PEKAES można znaleźć kluczowe informacje na temat aktualnego statusu w tej sprawie. Już wiemy, że w okresie przejściowym zasady i warunki współpracy gospodarczej z Polską nie ulegną zmianom, lecz po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię w 2021 roku, należy być przygotowanym na nowości. Nie obawiamy się jednak tego procesu, gdyż PEKAES posiada kompetencje i doświadczenie w transporcie i obsłudze celnej towarów transportowanych pomiędzy Unią Europejską a krajami niebędącymi jej członkami. Nasz zespół specjalistów do spraw celnych dysponuje wiedzą i długoletnią praktyką w zakresie stosowania przepisów prawa celnego. Nasi Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc na każdym etapie - stwierdza Marek Tkaczyk, Dyrektor Sieci Międzynarodowej PEKAES.

PEKAES przygotowuje się do zmian, które przyniesie Brexit. Operator posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i procedury konieczne do obsługi wymiany towarów z krajami niebędącymi członkami UE.
Firma inwestuje także w rozwój i rozbudowę sieci terminali dystrybucyjnych, jak i nowych agencji celnych. W 2019 roku oddano do dyspozycji Klientów agencję celną w Białymstoku.
Ponadto na terenie Wielkiej Brytanii PEKAES posiada partnera zagranicznego firmę Eurogate, która również świadczy usługi odprawy celnej. Klienci PEKAES mogą czuć się zatem bezpieczni, gdyż po drugiej stronie ich kontrahenci mają także zapewnioną na pomoc w tej kwestii.

Materiał powstał w oparciu o dane zawarte na stronie www.brexit.gov.pl. Tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej.

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 luty 2020 15:19
Zaloguj się by skomentować