Zaloguj się

Urząd Transportu Kolejowego podsumował ubiegły rok na rynku przewozów kolejowych - wyniki są optymistyczne

Urząd Transportu Kolejowego podsumował ubiegły rok na rynku przewozów kolejowych - wyniki są optymistyczne Fot. Pixabay

Rok 2019 okazał się rekordowym dla transportu pasażerskiego. Koleją przewieziono ponad 335 mln pasażerów - o 25 mln więcej niż w roku 2018. O około 5% w stosunku do 2018 roku spadł przewóz ładunków. Transportem kolejowym przewieziono 236 mln ton towaru.

Największą popularnością w 2019 roku cieszyły się Przewozy Regionalne - POLREGIO. Z ich usług skorzystało prawie 88,9 mln pasażerów. Firma wdrożyła koncepcję wzajemnego honorowania biletów z przewoźnikami komunikacji miejskiej oraz poszerzyła możliwość zakupu biletów w różnych kanałach. Powstała nowa marka pociągów superREGIO, które mają zapewnić większą dostępność połączeń między poszczególnymi miastami w wybranych województwach. W pierwszej trójce znalazły się także Koleje Mazowieckie, które przewiozły 62,1 mln pasażerów oraz PKP Intercity - 48,9 mln pasażerów.

- Długość zrealizowanych przez pasażerów kolei przejazdów to łącznie ponad 22 miliardy kilometrów. Znaczna część tych podróży mogłaby się zapewne odbyć prywatnymi samochodami. Jednak samochody te nie pojawiły się na drogach, nie przejechały miliardów kilometrów. To właśnie dzięki kolei podróżowanie było bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. Kolej pełni obecnie funkcję codziennie wykorzystywanej doskonałej komunikacji aglomeracyjnej i miejskiej oraz jest chętnie wybierana podczas dalekich podróży turystycznych czy biznesowych - twierdzi dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prawie wszyscy przewoźnicy obsługujący regularne przewozy odnotowali wzrost liczby pasażerów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeśli chodzi o procentowy przyrost liczby podróżnych, to liderem była Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która może pochwalić się 27% wzrostu. Koleje Śląskie i Koleje Dolnośląskie osiągnęły 20% wzrostu.
Wzrost liczby podróżnych w ubiegłym roku nie jest wynikiem przypadku, ale sporych inwestycji. Przewoźnicy przeprowadzali modernizacje i zakupy taboru. Inwestycje te znacznie podwyższyły komfort podróżowania. PKP Intercity np. w 2019 r. podwyższyło standard m.in. 90 wagonów. Dostępność wielu kanałów dystrybucji, tworzenie wspólnych ofert zintegrowanych z komunikacją miejską, możliwość zapłaty za bilet kartami płatniczymi, coraz większa dostępność kolei dla osób z ograniczoną możliwością poruszania czy uruchamianie większej liczby pociągów w okresie największego zapotrzebowania - to wszystko miało wpływ na konkurencyjność transportu kolejowego. Rok 2019 przyniósł również przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Powinno to zwiększyć dostępność kolei w regionach. Zwiększała się też liczba połączeń międzynarodowych, które uruchamiane były zarówno przez przewoźników regionalnych, jak i dalekobieżnych.
W przewozach towarowych przewodzi PKP Cargo z udziałem ponad 40% według masy oraz prawie 44% według pracy przewozowej. Wzrasta jednak udział mniejszych przewoźników. Przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków.


Dokładna analiza struktury przewozów towarowych będzie możliwa po zebraniu danych z ostatniego kwartału 2019 r. Jednak już teraz można stwierdzić, że największy wpływ na wyniki przewozowe miał transport towarów masowych. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kruszywa czy węgiel, zauważalny jest wzrost udziału przewozów intermodalnych.

- Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać - informuje dr inż. Ignacy Góra. - Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski.

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych dedykowanych projektom związanym z przewozami intermodalnymi zauważyć można duże inwestycje przewoźników w tabor dostosowany do przewozu kontenerów. Wyniki raportu UTK za 2019 r. są bardzo optymistyczne i pokazują, że kolej dąży do poprawy jakości.

Raport "Rok 2019 w przewozach pasażerskich i towarowych"

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

O transporcie kolejowym czytaj także:
- PKP CARGO powiększa swój tabor intermodalny dzięki dofinansowaniu UE
- Zielone światło Komisji Europejskiej dla Programu Kolejowego CPK

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 luty 2020 15:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe