Zaloguj się

Ważny głos Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA)

  •  oprac. TJ
  • Kategoria: Logistyka

W sytuacji rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalne oświadczenie w tej sprawie wydało Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA) z siedzibą w Brukseli, w którego skład wchodzi 21 organizacji krajowych. Oświadczenie zawiera: syntetyczną diagnozę aktualnej sytuacji przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, definiuje krytyczne problemy oraz przedstawia propozycje działań dla instytucji unijnych i organizacji, które mogą przyczynić się do ograniczenia skutków pandemii w odniesieniu do przedsiębiorstw odpowiadających za funkcjonowanie łańcuchów dostaw w wymiarze europejskim.

Oceniając obecną sytuację w branży, ELA podkreśla, że w wyniku opóźnień i anulowania dostaw problemy dotknęły aż 66 proc. firm niemieckich i co najmniej 28 proc. włoskich. Usługi transportowe i magazynowe w krajach europejskich są jednak nadal realizowane, nawet jeśli przebieg operacji ulega spowolnieniu, a funkcjonowanie centrów dystrybucji według dotychczasowych standardów staje się coraz trudniejsze.
ELA w ocenie obecnej sytuacji powołuje się na szacunki głównych stowarzyszeń handlu i transportu drogowego, które prognozują krótkoterminowy spadek aktywności o 25 do 30 proc. w stosunku do dotychczasowych poziomów, co spowodowane jest spadkiem popytu, trudnościami w transporcie międzynarodowym (m.in. w wyniku zatorów na granicach). Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne zwraca uwagę na bardzo ważną rolę  menedżerów logistyki, którzy muszą zmierzyć się z rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstw działających w skali globalnej i borykających się z problemem magazynowania zapasów w aktualnej sytuacji.
Ważnym punktem oświadczenia jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania ciągłości globalnych łańcuchów dostaw w sferze dóbr ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej. ELA rekomenduje opracowanie i wdrożenie mechanizmów szybkiego dostępu do narzędzi wsparcia finansowego, w tym ograniczenie w jak największym stopniu zbędnej biurokracji (m.in. wsparcie systemu zasiłków chorobowych, umożliwienie odroczenia spłaty należności dla małych i średnich przedsiębiorstw). Takie działania mają na celu zapobieżenie bankructwom, utracie miejsc pracy i zapewnienie przedsiębiorstwom ich wypłacalności. Pełny tekst oświadczenia ELA znajduje się na stronie organizacji - www.elalog.eu.

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne

O logistyce w czasie pandemii koronawirusa czytaj także:
- Rynek logistyczny w czasie pandemii
- Naczepy samochodowe na torach
- Zielone korytarze dla dostawców

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 30 marzec 2020 15:02
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe