Zaloguj się

PKP Polskie Linie Kolejowe i Politechnika Rzeszowska stawiają na kolejową kadrę

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Edukacja
PKP Polskie Linie Kolejowe i Politechnika Rzeszowska stawiają na kolejową kadrę Fot. w.prz.edu.pl

Polskie Linie Kolejowe SA będą wspierać Politechnikę Rzeszowską w zakresie dydaktyki i działalności naukowo-badawczej. Celem współpracy jest wykształcenie przyszłych inżynierów dla branży kolejowej na nowo otwartym kierunku transport, specjalność transport szynowy.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza uruchamia nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury od roku akademickiego 2020/2021.

- Porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA jest szansą przede wszystkim dla przyszłych studentów, którzy już w okresie nauki poznają specyfikę pracy na kolei. To także okazja do zdobycia cennych doświadczeń podczas praktyk i spotkań ze specjalistami z branży kolejowej. To także otwarcie do realizowania projektów badawczo-rozwojowych, które przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i technologii oraz kreatywności młodych ludzi, mogą przyczynić się do rozwoju innowacji w branży kolejowej - mówi Mariusz Oleksy, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, Politechnika Rzeszowska.

Studenci i PLK będą brać udział w projektach badawczych. Wsparcie PLK będzie polegało również na pomaganiu studentom w przygotowaniu prac dyplomowych o tematyce kolejowej, a także umożliwieniu im odbywania praktyk i staży w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie. Oba podmioty biorą pod uwagę rozszerzenie współpracy o zorganizowanie funduszu stypendialnego dla najlepszych studentów kierunku.
Korzyści z programu będą obopólne - absolwenci Politechniki będą przygotowani do podjęcia pracy w sektorze transportowym, a PLK zyska do pracy specjalistów z wymaganą wiedzą i umiejętnościami.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie po raz pierwszy angażują się w edukację. Firma wspiera aż 43 szkoły kształcące uczniów na kierunkach o profilu kolejowym: technik transportu kolejowego, technik dróg i obiektów inżynieryjnych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Z funduszu PLK korzysta 241 stypendystów ze szkół średnich. Firma przyjmuje uczniów na praktyki zawodowe, gdzie mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mają tu możliwość korzystania z nowoczesnego symulatora urządzeń sterowania ruchem kolejowym. PKP PLK współpracuje także z Politechniką Krakowską.

- Budujemy nowoczesną kolej, dzięki modernizacji kolejowych szlaków, montażowi systemów i urządzeń komputerowych oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które już usprawniają ruch pociągów. Rozwijamy współpracę ze szkołami i uczelniami, bo zależy nam na kadrze specjalistów dobrze przygotowanych do pracy. PLK zapewnią atrakcyjne stanowiska pracy i rozwój zawodowy - mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

O edukacji czytaj także:
- Internetowa Szkoła Logistyki

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 25 maj 2020 14:50
Zaloguj się by skomentować