Zaloguj się

Plany rozwoju Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

Plany rozwoju Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej Fot. Pixabay

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych SA i samorządu województwa lubelskiego podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Następstwem dokumentu będzie projekt rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej.

Powstanie nowych przystanków i linii kolejowych ma ułatwić mieszkańcom regionu dostęp do transportu kolejowego.

- Kolej jest ważnym elementem transportu w aglomeracjach. Rozwojowi miast musi towarzyszyć rozbudowa sieci kolejowej. Ideą podpisanego porozumienia jest dążenie do większego wykorzystania transportu kolejowego na terenie województwa, a w szczególności aglomeracji lubelskiej - powiedział uczestniczący w spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koncepcja określi obszar Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, która ma zapewnić szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Analizie poddany zostanie pomysł budowy nowych linii kolejowych: z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie też elektryfikacja linii z Lublina do Parczewa, a także budowa nowej łącznicy od Chełma do Lotniska Lublin, która zintegrowałaby bardziej transport kolejowy i lotniczy.

- Województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju. Dlatego wierzę, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna poprawi dostępność transportową, tak aby mieszkańcy mogli szybko i swobodnie przemieszczać się, korzystając ze zmodernizowanych linii kolejowych - stwierdził marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Projekt zakłada również modernizację istniejących i budowę nowych przystanków kolejowych. Konieczne jest dostosowanie peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności w swobodnym poruszaniu się. Istotną zmianą będzie możliwość tworzenia obok przystanków węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu publicznego.

- Rozwój kolei w aglomeracjach to jeden z celów, które jako zarządca infrastruktury kolejowej już realizujemy w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Chcemy, żeby mieszkańcy województwa, dzięki Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, zyskali jeszcze lepsze możliwości podróży w regionie - powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK SA.

Opracowanie koncepcji planowane jest na najbliższe dwa lata. Koszt jej opracowania szacowany jest na około 400 tys. zł. Połowę kosztów pokryje województwo, pozostałą część sfinansują PKP PLK SA, które zorganizują przetarg na wybór wykonawcy koncepcji i będą sprawowały nadzór nad jej przygotowaniem. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac. Realizacja koncepcji, czyli roboty przy budowie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O transporcie kolejowym czytaj także:
- Ambitny plan - 200 przystanków kolejowych w Polsce
- Urząd Transportu Kolejowego podsumował ubiegły rok na rynku przewozów kolejowych - wyniki są optymistyczne
- Transport kolejowy a pandemia - spadek przewozów osób i towarów

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 czerwiec 2020 08:25
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe