Zaloguj się

Moc małych przedsiębiorstw

Moc małych przedsiębiorstw Fot. Pixabay

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała nową edycję "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Polskie przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, a największy udział mają w tym mikrofirmy, stanowiące 96 proc. ogółu. Mimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa cyfryzacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych znacznie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski - wynika z raportu.

"Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" przygotowany przez PARP oparty jest na danych statystycznych GUS oraz informacjach pozyskanych przez autorów.

- Ten raport ma pokazać zmieniający się obraz polskiej przedsiębiorczości, w szczególności rzeczywistości dotyczącej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza danych z wielu lat pozwala dostrzec liczebną siłę tego sektora i systematyczny wzrost jego produktywności, mimo bardzo silnej tendencji do utrzymywania się na rynku względnie małych firm - mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Według danych liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrosła w przeciągu kilkunastu lat o 15,5 proc. W 2008 r. było ich w Polsce 1,86 mln, a w 2018 r. działało ich już 2,15 mln. Najliczniejszą grupę, liczącą aż 2,08 mln, stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Ponad połowa MSP w Polsce (52,1 proc.) to firmy świadczące usługi. Co czwarta firma działa w handlu (23,6 proc.), a co ósma w budownictwie (14,1 proc.). 10,3 proc. przedsiębiorstw z tego sektora działa w przemyśle.
Sektor MSP ma największy wkład w PKB przedsiębiorstw, który stanowi blisko trzy czwarte całego polskiego PKB (72,3 proc.). Małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę PKB (49,1 proc.). Co ciekawe, największy udział w tworzeniu PKB mają z tej grupy mikroprzedsiębiorstwa - około 30,3 proc. (dane za 2017 r.).
Raport nie uwzględnia najnowszych danych, które z pewnością przedstawią inny obraz MŚP ze względu na spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią koronawirusa.

- Pełna ocena skutków pandemii będzie rozłożona w czasie i w kolejnych raportach PARP ten temat zostanie szczegółowo zaprezentowany. Choć, według danych z 1 czerwca, uruchomienie wsparcia publicznego w ramach Tarczy Antykryzysowej pozwoliło zachować milion miejsc pracy, to i tak możemy być prawie pewni, że zmieni się część wskaźników ekonomicznych, bo wiele firm jest w trakcie transformacji swojego biznesu i na odbicie trzeba będzie poczekać - mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2020 roku, a więc już częściowo obejmujące okres pandemii, wskazują, że w tym czasie odnotowano 84 099 rejestracji podmiotów gospodarczych wobec 95 300 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to spadek o 11,8 proc. rdr. W tym samym okresie doszło do 142 upadłości podmiotów gospodarczych, a to z kolei o 8,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Jak pokazują dane GUS, największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw, sięgający 19 proc., nastąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa, co może świadczyć o tym, że część inwestorów spodziewała się, że rozwijająca się sytuacja pandemiczna i coraz liczniejsze ograniczenia w przewozie będą miały wpływ na możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności - mówi Paulina Zadura.

W 2019 r. korzystanie z komputerów zadeklarowano 96,8 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw i było to o 0,6 p.p. więcej niż w 2018 roku. W zeszłym roku odsetek firm posiadających dostęp do Internetu wyniósł 96,3 proc. i w porównaniu z 2015 r. wzrósł o 3,6 p.p. Wśród dużych przedsiębiorstw wskaźnik dostępu był równy prawie 100 proc., a najsłabiej w komputery, jak i w dostęp do sieci, wyposażone były małe firmy (95,6 proc.). Jednocześnie to w ich przypadku wzrost wskaźnika dostępu był najbardziej znaczący i wyniósł 0,8 p.p. rdr. Epidemiczna rzeczywistość wymusiła na przedsiębiorstwach wdrażanie procedur informatyczno-telekomunikacyjnych oraz implementacje nowych rozwiązań technicznych na większą skalę.

- Takie nastawienie do informatyzacji, nawet jeśli wymuszonej, może wskazywać, że perspektywa rozwoju ekonomicznego wcale nie musi być niekorzystna. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejszą dynamikę, którą charakteryzował się polski biznes w obszarze cyfryzacji. Ten bardzo silny trend, wzmocniony wymaganiami narzuconymi przez pandemię COVID-19, wpływa pozytywnie na optymalizację procesów w biznesie. Co więcej, ma też niebagatelny wpływ na powstawanie wielu nowych firm, opartych o zupełnie nowy model biznesowy uwzględniający ograniczenia wywołane przez koronawirusa - zauważa Małgorzata Oleszczuk.

CAŁY RAPORT

Źródło: PARP

O zarządzaniu przedsiębiorstwem czytaj także:
- Zanim nadejdzie kryzys

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 13 lipiec 2020 15:33
Zaloguj się by skomentować
https://sundaypolska.pl/?utm_source=b2b_logistyka_logistyka&utm_medium=ff&utm_campaign=SundayDajeMoc_TK&utm_content=display&utm_term=gitara
Strony internetowe