Zaloguj się

Czerwcowe wyniki przewozów kolejowych niższe niż w ubiegłym roku

Czerwcowe wyniki przewozów kolejowych niższe niż w ubiegłym roku Fot. Pixabay

Kolej przewiozła w czerwcu 14,5 mln pasażerów. To niemal 47% mniej niż w czerwcu 2019 r. Spadły też wyniki przewozów towarowych. Transportem kolejowym przewieziono 17,5 mln ton ładunków, czyli o 1,1 mln ton mniej niż w zeszłym roku.

Przewozy pasażerskie
Epidemia koronawirusa spowodowała duży kryzys w transporcie. Jednak po bardzo dużym spadku w kwietniu i maju, kiedy liczba podróżnych spadła o 77 i 66% licząc rok do roku, w czerwcu liczba pasażerów nie spadła o więcej niż połowę. 14,5 mln pasażerów w czerwcu to spadek o 12,8 mln w porównaniu z czerwcem 2019 r.
Praca przewozowa w czerwcu wyniosła 877 mln pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 12,2 mln pociągokilometrów (spadek odpowiednio o 54,1% oraz 11,5%). Stosunkowo niewielki spadek pracy eksploatacyjnej wskazuje na wznowienie przez większość przewoźników wcześniej zawieszonych relacji oraz na częściowe wznowienie połączeń sezonowych. Zwiększyło się również zainteresowanie pociągami dalekobieżnymi. Średnia odległość podróży wzrosła z 52 km w maju do ponad 60 km w czerwcu.

- Kolej stoi przed trudnym wyzwaniem, jak przekonać pasażerów, że podróżowanie pociągami jest bezpieczne w czasie epidemii. Ważne jest utrzymanie wysokich norm sanitarnych i stosowanie nowoczesnych metod dezynfekcji składów - twierdzi dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - W wakacje inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą ponad 170 dodatkowych kontroli pociągów. Będą zwracać szczególną uwagę na czystość składów, to czy w toaletach są niezbędne środki higieniczne oraz, czy drużyny konduktorskie wyposażone są w maseczki i środki dezynfekujące.

W pierwszym półroczu 2020 r. z usług kolei skorzystało ponad 104 mln pasażerów, co oznacza spadek o blisko 58 mln osób (35,7%) w stosunku do ubiegłego roku. Styczeń i luty wskazywały na zwiększające się zainteresowanie koleją. Jednak epidemia koronawirusa spowodowała zmniejszenie mobilności Polaków. Praca przewozowa w ciągu sześciu miesięcy 2020 r. wyniosła 6 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 74,4 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 41,8% oraz 10,5%.

Przewozy towarowe
W czerwcu 2020 r. przewieziono koleją 17,5 mln ton, a więc mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. To jednak wynik o prawie 900 tys. ton wyższy niż w poprzednim miesiącu. Praca przewozowa wyniosła 4,2 mld tonokilometrów i była niższa o 7,1%. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która kształtowała się na poziomie 6,1 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 7,5%.

- Wyniki przewozowe za czerwiec potwierdzają, że kryzys wywołany epidemią miał mniejszy wpływ na przewozy towarowe niż pasażerskie. Z informacji przekazywanych przez przewoźników wynika, że w dalszym ciągu rozwija się transport kolejowy między Azją a Europą. Potwierdzają to też pierwsze dane intermodalne - komentuje Ignacy Góra. - Przewoźnicy informowali również o uruchomieniu nowych relacji międzynarodowych z klientami z krajów zachodniej i południowej Europy.

W pierwszym półroczu przewoźnicy przetransportowali 105 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 13 mln ton (11%). Praca przewozowa i praca eksploatacyjna wyniosły odpowiednio 24,5 mld tonokilometrów oraz 36,2 mln pociągokilometrów (spadek o 13,3% oraz 12,3%). Mimo występujących trudności wynik ten jest wyższy o ponad 1,2 mln ton niż wartość masy przewiezionej w 2016 r., kiedy to po raz ostatni wartość przewiezionej masy nie przekroczyła 230 mln ton.

Przewozy PKP CARGO
Wyniki Grupy PKP CARGO, największego operatora kolejowego w Polsce, mimo kryzysu epidemicznego są dość optymistyczne. W czerwcu 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 6,4 mln ton towarów (-16,4% r/r). Natomiast wykonana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-16,4% r/r). Wzrosły przewozy realizowane w czerwcu przez pociągi Grupy PKP CARGO miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 5,4%, a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8% m/m. W czerwcu Grupa odnotowała zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+14,2%), koksu i węgla brunatnego (+25,1%), ropy i przetworów (+18,6%), piasku (+205,4%) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+7,6%).

- Rynek kolejowy powoli się odbudowuje i mamy nadzieję, że będzie to trwały trend, który utrzyma się w kolejnych miesiącach - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. - Na sytuację naszej spółki pozytywny wpływ miały rosnące zamówienia na przewozy towarów masowych, w tym węgla kamiennego.

W sumie w pierwszym półroczu 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 39,3 mln ton towarów (-21,3% r/r), a praca przewozowa wyniosła 10,0 mld tkm (-20,6% r/r).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, PKP CARGO

O transporcie kolejowym czytaj także:
- PKP CARGO dostarczy węgiel kamienny Grupie ENEA
- Kolejowe przewozy towarowe w maju 2020 roku
- Projekt m2 - innowacyjny wagon towarowy

Ostatnio zmieniany w piątek, 31 lipiec 2020 15:28
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe