Zaloguj się

Inteligentny system teleinformatyczny ITS na Autostradzie A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Inteligentny system teleinformatyczny ITS na Autostradzie A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 będą wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny. Umożliwi on uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

KSZRD to największy projekt ITS w Europie. Jego celem jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA.
Umowa dla autostrady A4 i AOW A8 jest pierwszą z czterech umów, jakie zostaną podpisane w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Obejmuje ona dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8).
Wykonawcą wdrożenia jest konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner). Będzie ono wspierać i utrzymywać system przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane w kilku etapach. Najpierw wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem na Widawie we Wrocławiu oraz projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem. Następny etap to roboty budowlane, instalacja niezbędnych urządzeń oraz wdrożenie poszczególnych elementów systemu, w szczególności modułów wdrożeniowych rozproszonych wraz z infrastrukturą sprzętową w pasie drogowym oraz rozwiązania ICT dla CZR. Zaplanowano również szkolenia dla użytkowników systemu.
Część dolnośląskiego i cały opolski odcinek A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Dzięki temu będzie możliwe dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Kierowcom będą przekazywane istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.
Wynagrodzenie podstawowe wykonawcy to kwota 166 619 863,20 złotych brutto. Integracja systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.
W następnym etapie zostaną podpisane umowy na kolejne trzy Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące drogi: S6 i S7 w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie, A1 i A2 w Oddziale GDDKiA w Łodzi oraz A1, A4, S1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach.
Łączna długość sieci drogowej objętej Projektem KSZRD wynosi około 1 100 km, co stanowi około 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym będzie posiadał wiele funkcji usprawniających ruch drogowy oraz zwiększających komfort podróży. System, dzięki zastosowaniu rozwiązań zaliczanych do inteligentnych systemów transportowych, automatycznie wykryje i ostrzeże przed utrudnieniami, poinformuje o aktualnych czasach podróży i o dostępności miejsc parkingowych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych. W przypadku występujących utrudnień automatycznie wprowadzi stopniowanie ograniczenia prędkości i skieruje pojazdy na przejezdny pas ruchu, a w przypadku całkowitej blokady drogi automatycznie wyznaczy trasę objazdu. Powstanie również nowoczesna witryna internetowa z kompleksowymi informacjami o drogach krajowych i panujących na nich warunkach drogowych w czasie rzeczywistym. Realizacja projektu umożliwi płynne i znacznie bezpieczniejsze korzystanie z dróg krajowych, a kierowcy otrzymają do dyspozycji szereg usług zwiększających jakość podróżowania po Polsce.  
Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest dofinansowywana ze środków unijnych i realizowana w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" CEF w kwocie ponad 123 mln euro.

Źródło: GDKDiA

O inwestycjach drogowych czytaj także:
- 100 i więcej obwodnic
- E-autostrada w Niemczech
- Przetarg na realizację Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Ostatnio zmieniany w czwartek, 03 wrzesień 2020 15:33
Zaloguj się by skomentować