Zaloguj się

Rada UE za odstępstwami wspierającymi kolej

Rada UE za odstępstwami wspierającymi kolej Fot. Pixabay

Epidemia koronawirusa znacznie osłabiła kondycję transportu kolejowego, dlatego Unia Europejska pracuje nad dodatkowymi przepisami tymczasowymi, które mają złagodzić jej skutki w tym sektorze.

Uzgodniono już mandat Rady - zwolnienie przedsiębiorstw kolejowych z niektórych opłat za korzystanie z infrastruktury i zadbanie o terminowy zwrot kosztów podmiotom udostępniającym infrastrukturę.

- Te ukierunkowane przepisy nadzwyczajne mają zapewnić ciągłość działania transportu kolejowego - zmniejszą ryzyko spowodowanych Covid-19 upadłości w sektorze, na który bardzo mocno wpłynął czasowy brak popytu na usługi kolejowe. Aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie podmiotów gospodarczych, zwolnienia stosowane będą w sposób całkowicie neutralny, gospodarczo zasadny i przejrzysty. Zrównoważony sektor kolejowy ma kluczowe znaczenie dla realizacji unijnych celów klimatycznych oraz zapewnienia połączalności w całej Europie. Jest także jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji - powiedział Andreas Scheuer, niemiecki minister transportu i infrastruktury cyfrowej, a zarazem przewodniczący Rady.

Tymczasowe przepisy o zwolnieniu z opłat za korzystanie z infrastruktury będą obowiązywać od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dotyczą one także opłat rezerwacyjnych i podwyżek. Państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo dotyczące opłat za dostęp do infrastruktury w zależności od segmentu rynku, np. transportu pasażerskiego lub towarowego, w przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący sposób. Same podejmują również decyzję, czy w ogóle wprowadzić którekolwiek z tych odstępstw. Mają jednak obowiązek powiadamiania o wszelkich podejmowanych przez nie środkach Komisji, która jest zobligowana do publikowania tych informacji.
Niewykluczone jest przedłużenie obowiązywania nowych przepisów w razie takiej potrzeby. Zgodnie z mandatem Rady okres odniesienia można będzie wydłużyć każdorazowo o maksymalnie 6 miesięcy i łącznie nie więcej niż o 18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia w drodze aktów delegowanych Komisji. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Mandat uzgodniony przez Komitet Stałych Przedstawicieli pozwala prezydencji na współpracę z Parlamentem Europejskim nad ostateczną wersją tekstu, zanim Parlament przyjmie swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

O logistyce w czasie epidemii koronawirusa czytaj także:
- COVID, szczepionki i logistyka - raport DHL
- Cenna lekcja dla branży TSL
- Bufory na trudne czasy

Ostatnio zmieniany w piątek, 11 wrzesień 2020 15:00
Zaloguj się by skomentować