Zaloguj się

Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei Fot. Pixabay

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. W Polsce Urząd Transportu Kolejowego będzie koordynować krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

- Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział - do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Naszymi działaniami pokażemy, jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce - dodaje.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:
- promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu,
- podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei,
- zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii,
- promowanie kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi,
- promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją,
- promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii,
- promowanie unijnej sieci pociągów nocnych,
- promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz dostępny na stronie UTK.

Źródło: UTK

O transporcie kolejowym czytaj także:
- PKP inwestuje w modernizację dworców
- Tabor kolejowy na polskich torach
- Wyzwania inwestycyjne na polskiej kolei

Ostatnio zmieniany w niedziela, 17 styczeń 2021 09:59
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe