Zaloguj się

Imponujące plany Portu Gdynia

Imponujące plany Portu Gdynia Fot. Port Gdynia

2,9% więcej przeładunków w 2020 r. w porównaniu do 2019, drugie miejsce w zestawieniu dynamiki wzrostów wśród 10 największych portów bałtyckich oraz dalekosiężne plany rozwoju - Morski Port Gdynia pomimo pandemii bije kolejne rekordy i nie zwalnia tempa inwestycji.

- Rok 2020 zamknęliśmy jeszcze lepszym wynikiem, niż 2019, który również był rokiem rekordowym i rokiem niezakłóconej pracy - powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Dwa pierwsze miesiące 2021 roku przyniosły Portowi Gdynia rekordowy wzrost o 9,9% ilości przeładunków kontenerowych w porównaniu do stycznia i lutego 2020 r., co zapewniło mu drugą pozycję wśród bałtyckich gigantów - po Aarchus, a przed Goeteborgiem. W 2020 roku w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym (GCT) przeładowano "jubileuszowy" 4-milionowy kontener. Wzrost przeładunków ogółem w 2020 roku w porównaniu do 2019 zapewnił Portowi Gdynia, jako jedynemu w Polsce, również drugą pozycję wśród 10 największych portów na Bałtyku - po Kłajpedzie, a przed Sankt Petersburgiem.

- 2020 okazał się dla nas bardzo dobrym rokiem. Obroniliśmy wynik przeładunków. Zwiększyliśmy te przeładunki o 2,9%. To nie udało się większości portów na świecie - podkreślił Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia/Port Gdynia nie zwalnia również tempa inwestycji w infrastrukturę. W 2020 roku wydatki na inwestycje, które przygotowują port pod nowe grupy towarowe i największe statki, wyniosły 214 mln zł. Kolejne trzy lata przyniosą wydatki rzędu 1 mld zł.

- Same koszty pogłębienia toru wodnego i budowy nadbrzeży to 856 mln zł, ale to projekt, który zwiększy wolumeny przeładunków - wyjaśnił Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

W 2022 roku, w stulecie powstania Portu w Gdyni, rozpocznie się budowa Portu Zewnętrznego. W lutym 2021 roku zostały otwarte zgłoszenia podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym. Projekt "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia", przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego o powierzchni 151 ha, na którym zostanie zlokalizowany m.in. terminal kontenerowy oraz terminal offshore'owy - port instalacyjny do budowy polskich, morskich farm wiatrowych.

Port zewnętrzny zajmie 9 ha lądu "wydartego" morzu, chronionego przez 2,5 km falochronów. Do obsługi portu powstanie 29 placów składowych o powierzchni ponad 70 ha i 174 budynki. Nadbrzeża i pirsy to ponad 10 tys. mb., a torowiska portowych urządzeń przeładunkowych zajmą prawie 6 tys. mb.

- Planujemy oddanie portu do użytku na przełomie lat 2027/28. Jesteśmy w tej chwili w trakcie wyboru partnera prywatnego. W międzyczasie wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe poprawiamy dostęp kolejowy do portu. To jest olbrzymi projekt warty 1,5 mld zł, który zmodernizuje, a właściwie wymieni układ torowy w porcie, zabezpieczając rezerwę pod Port Zewnętrzny - wyjaśnił Adam Meller.

Natomiast na części obszaru Rumia-Kosakowo powstaje zaplecze lądowe portu zewnętrznego, tzw. dolina logistyczna, na terenie której znajdą się parkingi buforowe dla TIR-ów, zaplecze serwisowe i terminal intermodalny. Zdaniem prezesa Mellera przeniesienie zaplecza z nadbrzeży w głąb lądu wyeliminuje ruch TIR-ów z centrum Gdyni. Sprawny dojazd do portu zapewni tzw. czerwona droga stanowiąca łącznik z najważniejszymi arteriami prowadzącymi do portu z różnych stron Polski. Pod koniec 2021 roku zakończy się również budowa Publicznego Terminala Promowego o wartości 220 mln zł.

- Chcemy rozbudowywać autostradę morską z Polski do Skandynawii i zamierzamy stać się hubem promowym we wschodniej części polskiego wybrzeża - podkreślił Adam Meller.

Źródło: PAP MediaRoom

O portach morskich czytaj także:
- Terminal DCT Gdańsk śrubuje rekordy przeładunków
- W Porcie Gdańsk realizowane i planowane są inwestycje o wartości prawie 6 mld złotych
- Polskie porty morskie w 2020 roku. Podsumowanie i perspektywy na 2021 rok - raport Actia Forum
- Port Szczecin-Świnoujście modernizuje infrastrukturę kolejową

Ostatnio zmieniany w piątek, 09 kwiecień 2021 12:32
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe