Zaloguj się

Cyfryzacja i zielona mobilność w centrum uwagi - nowe trendy w branży transportowej

Cyfryzacja i zielona mobilność w centrum uwagi - nowe trendy w branży transportowej Fot. Pixabay

Pandemia COVID-19 oraz Brexit doprowadziły do zwiększenia złożoności transportu długo-dystansowego.

- W ciągu pierwszych kilku tygodni stycznia tego roku byliśmy świadkami wyraźnego spadku liczby zleceń realizowanych przez ciężarówki przejeżdżające przez kanał La Manche. Sytuacja wkrótce się ustabilizowała, ale nadal istnieje obciążenie administracyjne, w tym odprawa celna w formie papierowej i procedury zwrotu podatku - mówi dyrektor generalny i prezes Eurowagu, Martin Vohánka.

Pandemia potwierdziła również, że główne trendy w logistyce w najbliższych latach będą koncentrować się na cyfryzacji i zielonej mobilności. Gwałtowny wzrost handlu elektronicznego stworzył presję na szybsze i bardziej efektywne dostawy.

Przyszłość leży w paliwach alternatywnych i elektromobilności
Europa w coraz większym stopniu wycofuje się z paliw kopalnych i zamiast tego poszukuje alternatywnych źródeł energii. Jest to ściśle związane z Europejskim Zielonym Ładem, w którym UE postawiła sobie za cel zostanie pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Strategia przewiduje 90-procentową redukcję emisji z transportu – powinno to zostać osiągnięte w dużej mierze poprzez przejście na paliwa alternatywne.
W przypadku transportu długodystansowego, skroplony gaz ziemny (LNG), a w perspektywie długoterminowej wodór, wydaje się być najbardziej obiecującą i realną alternatywą dla oleju napędowego. W logistyce miejskiej z pewnością rozwinie się rynek pojazdów elektrycznych.

- Odsetek pojazdów napędzanych alternatywnymi układami napędowymi w naszych flotach pozostaje niewielki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, ale uważamy, że w ciągu najbliższych 2-3 lat proporcja ta ulegnie zmianie - mówi Vohánka.

Eurowag planuje skupić się w pierwszej kolejności na LNG, ze względu na szybko rozwijającą się sieć europejską. Obecnie w Europie jest 387 stacji paliw LNG. Eurowag chce do końca roku zapewnić paliwa CNG i LNG na 430 alternatywnych stacjach paliw. Ponadto, niedawna inwestycja Eurowag w Last Mile Solutions, największą niezależną platformę e-mobilności w Europie, potwierdza duże zaangażowanie firmy w rynek pojazdów elektrycznych.

- Nasi klienci z sektora transportu zmienili swoje podejście do paliw alternatywnych, takich jak LNG, i w ostatnich latach stali się znacznie bardziej otwarci. Wpływają na to działania krajów, jak na przykład zwolnienie pojazdów na gaz ziemny od opłat drogowych w Niemczech. Zielona mobilność jest również od dawna przedmiotem dyskusji w krajach skandynawskich i w Europie Zachodniej. Jesteśmy teraz świadkami pojawienia się tego trendu w pozostałej części Europy - wyjaśnia Martin Vohánka.

Źródło: Newseria

Więcej o paliwach alternatywnych można przeczytać także:
- Toyota dostarczy ogniwa paliwowe do prototypowego pociągu
- Wodór zwiększy zasięg ciężarówek do 1000 kilometrów
- Wodorowe taksówki w socjalnej flocie Hagi
- Japońscy konstruktorzy pracują nad HYBARI - hybrydowym pociągiem wodorowo-elektrycznym 

 

Więcej o transporcie przyszłości piszemy w czasopiśmie Logistyka 4/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 19 kwiecień 2021 12:10
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe