Zaloguj się

Globalny rynek logistyczny w 2021 r. wg Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport pt. "2021 Global Logistics Outlook", który oprócz analizy kluczowych czynników wpływających na rozwój branży logistycznej oraz dynamiki na światowych rynkach najmu przedstawia także prognozy dla tego sektora.

- Bezprecedensowy wstrząs spowodowany przez pandemię COVID-19 oraz zmieniające się zachowania konsumentów wpływają na przyszłość branży logistycznej poprzez obnażenie słabych ogniw globalnego łańcucha dostaw i przyspieszenie postępu technologicznego. Spowodowało to pojawienie się szeregu globalnych trendów, które determinują nowe kierunki rozwoju sektora logistycznego - powiedział Jason Tolliver, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych na Amerykę Północną i Południową w Cushman & Wakefield.

Ameryka Północna
Rynek nieruchomości magazynowych w Ameryce Północnej nadal się rozwija pomimo globalnych zawirowań spowodowanych przez pandemię COVID-19 oraz zakłóceń o charakterze lokalnym, takich jak huragany i pożary. Obiekty magazynowe ponownie znalazły się w gronie najbardziej odpornych rodzajów aktywów. Nowa podaż powierzchni logistycznej w Ameryce Północnej przekroczyła 35 mln m kw., drugi rok z rzędu przewyższając popyt, który wyniósł blisko 27 mln m kw. i od siedmiu lat utrzymuje się na poziomie ponad 18 mln m kw.

- Lockdowny wprowadzane w związku z COVID-19 rzeczywiście spowodowały nieznaczne spowolnienie dynamiki popytu w pierwszym półroczu w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak nawet to, w połączeniu z dużym wolumenem podaży, nie umożliwiło pełnego zaspokojenia potrzeb najemców i nie przełożyło się na znaczący wzrost wskaźników pustostanów - mówi Jason Tolliver. - Pod koniec 2020 roku wskaźnik niewynajętej powierzchni magazynowej w Ameryce Północnej wynosił 4,9% i był zaledwie o 30 pb wyższy niż w roku 2019. Najniższe stopy pustostanów odnotowano w Kanadzie i stolicy Meksyku, gdzie wyniosły odpowiednio 2,5% i 3,0%.

Region EMEA
- Sektor logistyczny w Europie boryka się z ograniczoną dostępnością powierzchni, która spowodowana jest przez brak gruntów inwestycyjnych oraz rygorystyczne przepisy dotyczące planowania przestrzennego. W odróżnieniu od sytuacji sprzed globalnego kryzysu finansowego, gdy inwestycje o charakterze spekulacyjnym stanowiły ok. 80% nowej podaży, po jego zakończeniu powstawały głównie obiekty typu BTS, co doprowadziło do dużej luki podażowej na większości największych rynków logistycznych w Europie. Wraz ze wznowieniem inwestycji spekulacyjnych po zniesieniu obostrzeń związanych z lockdownem, na rynku pojawiło się więcej produktów, uwolnił się stłumiony popyt oraz wzrosła aktywność na rynkach najmu - powiedziała Lisa Graham, dyrektor działu badań rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield.

Dane na koniec ubiegłego roku wskazują na kontynuację trendu spadkowego pustostanów w większości kluczowych hubów logistycznych Europy. Wskaźniki powierzchni niewynajętej wynoszące ok. 4% w Holandii i Wielkiej Brytanii oraz ok. 2% w Rotterdamie, Lyonie, Pradze i Budapeszcie świadczą o dużej luce podażowej, której dotychczas nie zmniejszył wzrost inwestycji o charakterze spekulacyjnym. Ponadto rosnący popyt ze strony klientów z sektora e-commerce i operatorów logistycznych 3PL, którzy powiększają swoje powierzchnie logistyczne, zniwelował wzrost wakatów spowodowany ogłaszaniem upadłości przez niektórych najemców w roku 2020.

Region Azji i Pacyfiku
Rynek nieruchomości magazynowych w regionie Azji i Pacyfiku nadal jest w dobrej kondycji. Spośród 34 analizowanych największych rynków 15 jest uważanych za rynki wynajmującego, a 6 to rynki najemcy - pozostałych 13 określanych jest jako neutralne. Taka sytuacja w dużej mierze utrzymuje się do dziś i tylko w Singapurze zmienia się na korzyść najemców, ale dotyczy to jedynie niektórych obszarów rynku magazynowego. To zupełne przeciwieństwo sytuacji w sektorze biurowym, w którym najemcy mogą liczyć na znacznie korzystniejsze warunki najmu.

- Stawki czynszowe za powierzchnie magazynowe rosną stopniowo od początku roku na największych rynkach w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej - w Delhi, Ho Chi Minh City, Kalkucie, Dżakarcie i Hanoi wzrosły o ponad 2,5%. Czynsze utrzymują się na dotychczasowym poziomie w Australii, natomiast wzrosły nieznacznie o 2% na rynku logistycznym w Chinach z powodu zwiększonego popytu ze strony przedstawicieli sektora e-commerce, którzy zajmują dostępną jeszcze powierzchnię - powiedział dr Dominic Brown, globalny dyrektor działu badań demograficznych i dyrektor w regionie Azji i Pacyfiku, Cushman & Wakefield.

- Globalny sektor logistyczny nie tylko wykazał się odpornością w trakcie radykalnych obostrzeń wprowadzonych w pierwszym półroczu, lecz także zyskał na reakcji konsumentów i firm na pandemię w drugiej połowie roku. Rozwój branży e-commerce - zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i oferowanego asortymentu - będzie kluczowym czynnikiem popytu na nową powierzchnię w najbliższej dekadzie - mówi Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Regionie CEE, Cushman & Wakefield - W świecie po pandemii wzrośnie zainteresowanie wykorzystywaniem nieruchomości w sposób umożliwiający obniżenie kosztów w całym łańcuchu dostaw oraz usprawnieniem funkcjonowania firm, które stają w obliczu takich wyzwań, jak rozwój modelu biznesowego B2C, reshoring, zarządzanie zapasami, kwestie pracownicze, transport i ESG. Wszystkie te czynniki razem będą wpływały na strategie lokalizacyjne.

Raport pochodzi ze strony: https://media.pl.cushmanwakefield.com.pl

 

Inne raporty na temat branży logistycznej:
- 60% firm logistycznych planuje duże inwestycje w tym roku
- Najnowszy raport o polskiej logistyce już dostępny!
- Occupier Insight - Rynek magazynowy i sytuacja gospodarcza w Polsce - podsumowanie 2020
- Nowy Jedwabny Szlak szansą dla polskiej gospodarki - raport Rohlig Suus Logistics

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 maj 2021 20:25
Zaloguj się by skomentować