Zaloguj się

Poczta Polska dostosowuje się do nowych przepisów w zakresie VAT-u dla e-commerce

  •  oprac. ŁP
  • Kategoria: Logistyka
Poczta Polska dostosowuje się do nowych przepisów w zakresie VAT-u dla e-commerce Fot. Poczta Polska

1 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowego prawa jest m.in. ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Z punktu widzenia konsumenta szczególnie istotną zmianą jest zniesienie progu 22 euro, poniżej którego - w większości krajów UE - przesyłki pocztowe, zawierające towary kupione w krajach trzecich, są obecnie zwolnione z podatku VAT. Nowe przepisy mają ograniczyć skalę nierównej konkurencji, jaką dla europejskich przedsiębiorców stanowią obecnie operatorzy handlu elektronicznego z krajów spoza UE, dostarczający towary na rynki krajów członkowskich w znacznej mierze bez opłacenia cła i podatku VAT.

Wejście w życie nowych regulacji nakłada jednocześnie nowe obowiązki celno-podatkowe na operatorów pocztowych w krajach UE. Od lipca operatorzy, w tym również Poczta Polska, będą odprawiać przesyłki o wartości do 150 euro, które są zwolnione od cła, ale podlegają podatkowi VAT na zmienionych zasadach. W Polsce takie przesyłki pocztowe będą zgłaszane organom celnym przez Pocztę do systemu AIS/e-COMMERCE. Zmiany wprowadzane w Polsce będą odnosiły się także do przesyłek o wyższej wartości. Od 1 lipca 2021 r. Poczta Polska będzie zgłaszała elektronicznie do systemu AIS/e-COMMERCE także przesyłki o wartości 150-1.000 euro, podlegające nie tylko podatkowi VAT, ale także należnościom celnym.

Poczta Polska zaoferuje odbiorcom przesyłek kompleksową usługę związaną z odprawą celno-podatkową towarów. Najprostszy wariant nie będzie wymagać od odbiorcy żadnych działań. To Poczta wykona wszystkie niezbędne czynności - pobierze przy doręczeniu przesyłki należności celno-podatkowe w wysokości naliczonej przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego.

- Dostosowanie się do nowych unijnych regulacji związanych z tzw. pakietem VAT-u dla e-commerce to duże wyzwanie organizacyjne i informatyczne. Wdrażane rozwiązania nakładają na Pocztę nowe obowiązki związane z elektronicznym zgłaszaniem przesyłek pocztowych spoza Unii Europejskiej organom celnym, a następnie pobieraniem stosownych należności podatkowych lub celno-podatkowych. To rozbudowany projekt, nad którym pracowaliśmy bardzo intensywnie we współpracy z KAS - mówi Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej SA.

Obecnie, po wejściu w życie nowych przepisów, proces obsługi przesyłki zawierającej towary będzie wyglądał następująco:
- Klient w Polsce zamawia towar w kraju spoza UE;
- Po dotarciu przesyłki do Polski pracownik Poczty dokonuje na rzecz odbiorcy elektronicznego zgłoszenia celnego, które zostaje przesłane do obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową systemu AIS/e-COMMERCE;
- Na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu, Krajowa Administracja Skarbowa oblicza i przekazuje Poczcie informację o kwotach należności podatkowych albo celno-podatkowych, które Poczta jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS;
- Należności podatkowe albo celno-podatkowe, wraz z określoną przez Pocztę opłatą pocztową, są pobierane przy doręczeniu przesyłki przez pracownika Poczty, albo w placówce pocztowej;
- Finałem operacji jest rozliczenie pobranych przez pocztowców kwot należności podatkowych, albo celno-podatkowych z Krajową Administracją Skarbową.

Jeżeli zawartość przesyłki nie będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez celników, KAS dopuści towary znajdujące się w przesyłce do obrotu, a Poczta Polska wyda przesyłkę do doręczenia adresatowi. Warto zaznaczyć, że taka sama procedura będzie dotyczyć listów z towarami i paczek.

- Polscy klienci, zamawiający towary spoza UE, potrzebują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych. Staramy się spełniać oczekiwania firm i klientów, uczestniczących w handlu transgranicznym - podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej SA, odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia przez Spółkę.

Pakiet VAT dla e-commerce wprowadza rozwiązania polegające na tym, że sprzedawcy/platformy sprzedażowe e-commerce będą mogły naliczyć i pobrać podatek VAT bezpośrednio przy zakupie towaru od zamawiającego, co oznacza, że będzie on doliczony do ceny towaru tak jak przy zakupie towarów na platformach polskich. W takim przypadku Poczta dokona zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki, w którym nie będzie naliczonego podatku VAT, tak więc klient przy doręczeniu zapłaci tylko opłatę pocztową. Dotyczy to przesyłek o wartości do 150 euro.
Nowe przepisy zmieniają rolę Poczty Polskiej w procesach celnych. Dotychczas spółka była podmiotem przedstawiającym przesyłki organom celnym. Od 1 lipca br. staje się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych, działającym we własnym imieniu na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli jako tzw. przedstawiciel pośredni. Natomiast od 2 sierpnia br. Poczta będzie także zobowiązana do przekazywania informacji o przesyłkach preawizowanych przez nadawców do unijnego systemu celnego ICS2, dokonującego analizy ruchu towarowego pod kątem bezpieczeństwa. Dopiero pozytywna decyzja tego systemu pozwoli załadować przesyłkę na pokład samolotu w kraju jej nadania.

Przygotowania Poczty
Do rozliczeń celno-podatkowych Poczta zatrudniła dodatkowych pracowników poprzez rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne. Kampania pod hasłem: "Pracuj z nami i rozwijaj się w obsłudze celnej" skierowana była do osób, które nie mają specjalnych uprawnień lub kwalifikacji, ale zostaną przygotowane do pracy na stanowiskach w trakcie specjalistycznych szkoleń. Do tego dochodzą działania związane z rekrutacją pracowników - do szeroko pojętej obsługi działań związanych z tym projektem przewidziano zatrudnienie kilkuset osób.
Istotnym elementem przygotowań są także systemy informatyczne. Konieczne było m.in. zintegrowanie wewnętrznych systemów Poczty z systemami partnerów zewnętrznych, a także zbudowanie od podstaw własnego systemu informatycznego, pozwalającego na dokonywanie zgłoszeń celnych. Podjęto także decyzję o modernizacji, rozbudowie oraz przystosowaniu stanowisk pracy w siedmiu lokalizacjach, w których pocztowcy będą realizować zadania związane z projektem celno-podatkowym. Inwestycje dotyczyły sortowni w Warszawie, Zabrzu, Pruszczu Gdańskim, Lublinie, Szczecinie oraz placówek pocztowych w Poznaniu i Przemyślu.

Źródło: Poczta Polska

Na temat ceł czytaj także:
- Pochodzenie towaru, preferencja celna i reguły pochodzenia
- Usługi materialne poza terytorium Unii Europejskiej
- Skutki Brexitu dla przedsiębiorców i przewoźników
- Jak operatorzy logistyczni i przewoźnicy radzą sobie po Brexicie?

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 lipiec 2021 11:11
Zaloguj się by skomentować