Zaloguj się

Polski Rejestr Statków certyfikuje drony

Polski Rejestr Statków S.A. uzyskał, jako pierwsza jednostka w Polsce, akredytację krajowej jednostki akredytującej (PCA) na zgodność z europejskimi przepisami, dotyczącymi dronów przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej, w tym Rozporządzenia (UE) 2019/945.

Wymagania zawarte w ww. Rozporządzeniu regulują zagadnienia związanie z wprowadzeniem do obrotu bezzałogowych systemów powietrznych, w tym wymagania, jakie muszą spełniać projektanci, producenci, importerzy i dystrybutorzy w celu uzyskania oznaczeń zgodności. Przepisy Rozporządzenia opisują również typy bezzałogowych systemów powietrznych, których projektowanie, produkcja a także eksploatacja mogą podlegać ocenie zgodności przez akredytowaną jednostkę.

Wprowadzając produkty do obrotu w Unii, producenci muszą zagwarantować, że zostały one zaprojektowane i wytworzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 2019/945 i mogą zostać wprowadzone na jednolity rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto producent jest zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny zgodności, sporządzenia dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności UE oraz umieszczenia oznakowania CE na wytwarzanym produkcie.

Więcej informacji o certyfikacji dronów można znaleźć na stronie internetowej PRS.

Źródło: Polski Rejestr Statków S.A.

Czytaj także:
Nowe narzędzie usprawni pracę operatorów dronów
Przełomowa decyzja Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Drony przyszłością rynku usług transportowych

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe