Zaloguj się

Żabka uruchamia moc danych

  •  Oprac. T.J.
  • Kategoria: Logistyka

Żabka Polska buduje unikatową na rynku kulturę Data Driven, która wspiera podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wniosków płynących prosto z danych. W tym celu firma wdrożyła system do raportowania i analityki, dzięki któremu na bieżąco analizuje miliardy informacji pochodzących z ponad 8 tysięcy sklepów rozsianych po całej Polsce. W efekcie, z interaktywnych raportów, które dostosowane są do potrzeb zarówno kadry zarządzającej jak i franczyzobiorców, każdego dnia korzysta kilka tysięcy użytkowników. Te rozwiązania umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji, sprawniejsze prowadzenie sklepów, osiąganie lepszych wyników finansowych i tworzenie oferty bardziej dostosowanej do potrzeb klientów.

Znana ze swojej innowacyjności sieć sklepów Żabka kontynuuje proces cyfryzacji oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do zarządzania procesami biznesowymi i logistycznymi. Dzięki temu, firma buduje przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku handlu detalicznego. Jednym z narzędzi wspierających kadrę zarządzającą, ekspertów, pracowników terenowych, logistycznych, a także franczyzobiorców jest Microsoft Power BI – zaawansowana usługa chmurowa, która usprawnia pracę z danymi osobom na różnym poziomie zaawansowania w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.

Biznes oparty na danych

Decyzja o wdrożeniu usługi Power BI w sieci sklepów Żabka podyktowana była chęcią budowania w organizacji kultury Data Driven, czyli takiej, która opiera się na jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału płynącego z danych i „przekuwaniu” go w kluczowe informacje biznesowe. Dzięki temu, osoby odpowiedzialne za różne aspekty biznesowe mogą podejmować świadome i trafne decyzje. Obecnie analityka w sieci sklepów Żabka ułatwia osobom decyzyjnym śledzenie postępów, wyników sprzedażowych i realizację celów biznesowych w całej organizacji.

Narzędzie Power BI zostało wybrane również ze względu na to, że odpowiada na szereg różnorodnych potrzeb organizacji, począwszy od kompleksowości, elastyczności i możliwości dostosowania go do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, aż po aspekty związane z bezpieczeństwem wykorzystywanych danych.

Power BI to nowoczesna platforma analityczna, która wyróżnia się czteroma kluczowymi właściwościami. Przede wszystkim stanowi jedno źródło prawdy w naszej organizacji. Wszyscy korzystają z tych samych informacji, dostępnych w ramach jednej platformy analitycznej. System ten pozwala również zautomatyzować wiele czynności, dzięki czemu analitycy czy specjaliści spędzają mniej czasu nad przygotowywaniem informacji, a więcej nad ich interpretacją i wspomaganiem procesów decyzyjnych. Ważną cechą Power BI jest możliwość budowy modeli analitycznych w oparciu o duże wolumeny danych, spływających z wielu systemów informatycznych: kasowych, logistycznych, księgowych czy operacyjnych. Ostatnia, ale nie mniej ważna korzyść to bezpieczeństwo przetwarzania i wymiany informacji, które gwarantuje PowerBI  – powiedział Karim Sylla, dyrektor Analiz Biznesowych w Żabka Polska.

Analityka dostosowana do różnych potrzeb

Środowisko biznesowe i operacyjne tak dużej organizacji jak Żabka jest bardzo złożone i zróżnicowane. Oznacza to, że pracownicy z wielu działów mają inne zapotrzebowanie w zakresie narzędzi usprawniających ich codzienną pracę i informacji, które są im do tego niezbędne. Elastyczność Power BI pozwala Żabce dostosowywać samo narzędzie, jak i dostarczane przez nie raporty do odmiennych potrzeb użytkowników.

Przykładowo, kadra zarządzająca Żabki musi mieć dostęp do kluczowych informacji pozwalających im podejmować strategiczne decyzje biznesowe. W tym celu, w ramach PowerBI projektowane są dla tej grupy kokpity menadżerskie, które przedstawiają całościowy obraz biznesu, najczęściej w formie interaktywnych wizualizacji umożliwiających w jak najszybszym czasie ocenić stopień realizacji założonych celów czy też performance danego obszaru biznesowego.

Dla ekspertów i specjalistów opracowywane są raporty operacyjne, pozwalające z łatwością wyszukać kluczowe informacje na różnych poziomach szczegółowości oraz wykorzystywać dane do zarządzania i optymalizacji procesów. Cześć z nich wykorzystuje informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym np. do śledzenia procesów logistycznych, transportowych czy też śledzenia realizacji kluczowych akcji promocyjnych.

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku pracowników terenowych, którzy pomagają franczyzobiorcom prowadzić biznes. Ze względu na charakter ich pracy, potrzebują oni narzędzi mobilnych, z których będą mogli korzystać zarówno na komputerze, jak i telefonie czy tablecie. Dla tej grupy osób udostępniane są raporty dedykowane na urządzenia mobilne.

Kultura oparta na danych i kompetencjach

W celu tworzenia kultury opartej na danych niezbędne jest podnoszenie kompetencji zarówno pracowników korzystających z nowych narzędzi w codziennej pracy, jak i osób, które są odpowiedzialne za eksplorację zestawów danych w celu wyłonienia wartościowych wniosków. Na ich podstawie decydenci biznesowi dokonują wyborów o dalszych kierunkach biznesowych.

Analizą danych w sieci sklepów Żabka zajmuje się społeczność analityków licząca około 100 osób. Są to developerzy rozwiązań analitycznych pracujący w departamencie Analiz Biznesowych oraz zespołach analitycznych dedykowanych do różnych obszarów biznesu, takich jak sprzedaż, logistyka, komercja, ekspansja, marketing, finanse, ryzyko czy kontroling. Zajmują się oni przetwarzaniem surowych danych na wartościowe rekomendacje, na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe. Ze względu na charakter wykonywanej pracy, niezwykle istotnym aspektem jest ciągły rozwój ich kompetencji.

Do tych osób kierujemy różnego rodzaju inicjatywy. Przede wszystkim, kilka razy w roku prowadzimy Forum Analityków czyli całodzienne spotkania, podczas których zaproszeni goście, najlepsi eksperci w Polsce, prezentują sesje inspiracyjne dla analityków, przedstawiają najlepsze praktyki a także innowacje analityczne. Oprócz tego organizujemy cyklicznie Data Driven Forum dla managementu, które służy jako miejsce inspiracji dla decydentów z zakresu wykorzystania rozwiązań analitycznych. Dodatkowo, organizujemy różnego rodzaju szkolenia dla użytkowników końcowych, webinary, dni otwarte czy hackathony. W samym 2020 roku zrealizowaliśmy około 200 godzin szkoleń z zakresu wykorzystania Power BI. Zorganizowaliśmy również dzień z Power Platform we współpracy z Microsoft i KPMG, w którym uczestniczyło ponad 80 osób – powiedział Karim Sylla.

Przyszłość z „powerem”

To jednak nie koniec wprowadzania innowacji w sieci sklepów Żabka. W przyszłości firma planuje również zintensyfikować wykorzystanie całej platformy Power Platform, w tym Power Apps, aby przekształcać pomysły pracowników w konkretne rozwiązania wspierające ich pracę i produktywność.

Mocniejszy nacisk położy również na szersze wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych rozwiązaniach analitycznych – zarówno funkcjonalności dostępnych w PowerBI jak i poprzez integrację PowerPlatform z usługą Azure Machine Learning.

Żabka jest przykładem firmy, która w kompleksowy i przyjazny w odbiorze sposób wykorzystuje potencjał, jaki kryje się za technologią chmurową. Analityka dostarczana przez Power BI służy organizacji do śledzenia swoich wyników biznesowych, wyciągania wartościowych insightów z danych i podejmowania na ich podstawie lepszych, często bardziej odważnych decyzji biznesowych. To świetny przykład na to, w jaki sposób technologia może uporządkować wiedzę, która kryje się za danymi oraz zapewnić jasny i przejrzysty obraz wszystkich procesów biznesowych. Jesteśmy dumni z tego, że tak innowacyjna firma czerpie korzyści z narzędzi, które dostarczamy, jednocześnie przyczyniając się do budowy Polskiej Doliny Cyfrowej. Z niecierpliwością czekamy również na efekty zastosowania Microsoft Power Apps, które pozwolą pracownikom Żabka przekształcić pomysły w realne aplikacje biznesowe” – powiedział Tomasz Wilecki, dyrektor ds. sektora retail w polskim oddziale Microsoft.

Żródło: Microsoft/Żabka Group

Czytaj także:
Żabka testuje technologie smart
Żabka Nano – autonomiczne zakupy dzięki sztucznej inteligencji
Żabka zatrudni uchodźców z Ukrainy

Zaloguj się by skomentować