Zaloguj się

195 mln EURO trafi w ręce projektów, wspierających technologie wodorowe

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru właśnie ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach rozwoju technologii wodorowych, które mogą być realizowane przez różne podmioty, począwszy od dużych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) po instytucje publiczne i jednostki badawcze, w zależności od specyfiki tematu. Wnioski można składać od 31 stycznia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. W tym roku na rozwój projektów w ramach nowoczesnych technologii wodorowych zostało przeznaczonych 195 mln EURO.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru, inicjatywa publiczno-prywatna wspierająca działania w zakresie badań i innowacji (R&I) w dziedzinie technologii wodorowych w Europie, poinformowało, że w tym roku wśród kluczowych priorytetów w Strategicznym Programie Badań i Innowacji znalazło się 26 tematów podzielonych na: 11 działań w zakresie innowacyjnych, 13 działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 2 działania koordynacyjne i wspierające.

Tematy i finansowanie rozkładają się następująco:

  • Produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych – 7 tematów – 49 mln euro
  • Magazynowanie i dystrybucja wodoru – 5 tematów – 36 mln euro
  • Transport – 3 tematy – 25,5 mln euro
  • Ciepło i energia – 4 tematy – 19 mln euro
  • Działania przekrojowe – 3 tematy – 7,5 mln EUR
  • Doliny Wodorowe – 2 tematy – 38 mln euro
  • Badania Strategiczne – 2 tematy – 20 mln EUR

Nabór jest opublikowany i dostępny wyłącznie na portalu EU Funding and Tenders portal https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home., na którym zainteresowane wzięciem udziału podmioty znajdują wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa. Zainteresowane podmioty

LAUREACI 2022

Z końcem października u.r. ogłoszono zwycięskie projekty Nagród Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru za rok 2022. Uhonorowano najlepsze przedsięwzięcia wodorowe w czterech głównych kategoriach: Najlepsza Innowacja, Najlepsza Historia Sukcesu, Największy Zasięg oraz Europejska Dolina Wodorowa Roku. Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru, corocznego wydarzenia organizowanego przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru wraz z jego członkami, Komisją Europejską, Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research.

W kategorii Najlepsza Innowacja nagrodę otrzymał projekt NEWELY. Partnerzy projektu z Praskiego Uniwersytetu Chemiczno-Technicznego i Instytutu Chemii Makrocząsteczek przy Czeskiej Akademii Nauk (IMC) opracowali nowatorską membranę anionowymienną , cieńszą, mocniejszą i o większej przewodności. Innowacja ta wywrze znaczący wpływ na koszt ekologicznego wodoru.

GAIA to projekt, który dostał wyróżnienie w kategorii Najlepsza Historia Sukcesu. W ramach GAIA opracowano i przetestowano zaawansowane komponenty ogniw paliwowych do pojazdów elektrycznych, spełniające rygorystyczne wymagania trwałości i wydajności, przybliżając tę technologię o kolejny krok do komercyjnego wdrożenia i wspierając dekarbonizację sektora transportowego.

Projektem zwycięskim w kategorii Największy Zasięg okazał się SHIP FC, promujący bezemisyjny napęd dla dużych statków dalekiego zasięgu. Modułowe ogniwo paliwowe o mocy 2 MW, wykorzystujące amoniak jako paliwo, będzie testowane na dużym statku konstrukcyjnym przez co najmniej 3 000 godzin w ciągu roku. Wykonane zostaną modele i badania socjotechniczne, a na innych statkach przeprowadzone analizy wykonalności.

O czystym wodorze

Osiągnięcie zero emisyjności w gospodarce staje się w ostatnich latach kluczową kwestią dla decydentów, samorządów i przemysłu prywatnego. Technologie niskoemisyjne mają potencjał, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza na poziomie lokalnym, jak również przyczynić się do międzynarodowej walki ze zmianami klimatu.

Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii uznaje się za jeden ze sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej. Surowce pochodzące z biomasy oraz elektroliza oparta na wytwarzanej niskoemisyjnej energii elektrycznej mogą być wykorzystywane do produkcji bezemisyjnego wodoru, który następnie można przechowywać, transportować i stosować na przykład w ogrzewaniu i transporcie.

O Partnerstwie na rzecz Czystego Wodoru

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru to jedyne w swoim rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działania w zakresie badań i innowacji (R&I) w dziedzinie technologii wodorowych w Europie. Ma ono na celu przyspieszenie rozwoju i wprowadzania zaawansowanych zastosowań czystego wodoru oraz wzmocnienie konkurencyjności łańcucha wartości czystego wodoru w całej Unii Europejskiej. Członkami Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru są Komisja Europejska, branże ogniw paliwowych i wodoru reprezentowane przez Hydrogen Europe oraz środowisko naukowe reprezentowane przez Hydrogen Europe Research.

Czytaj także:
System zarządzania energią obniży koszt produkcji zielonego wodoru nawet o 20 procent
Zielony transport. Stan obecny i perspektywy
Wodór nadzieją dla transportu

Zaloguj się by skomentować